14 stycznia 2022

II niedziela okresu zwykłego rok C


Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5
Drugie czytanie: 1Kor 12,4-11
Ewangelia: J 2,1-12

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Ewangelia II niedzieli okresu zwykłego ukazuje nam Jezusa obecnego na weselu w Kanie Galilejskiej. Poprzez cud przemiany wody w wino, objawia On swoją chwałę i zapoczątkowuje manifestację znaków i cudów świadczących o Jego zbawczej misji wobec człowieka.

Najpierw może odkryjmy jeden z przejawów tej misji, zaplanowany przez kościół dla wiernych właśnie na tę niedzielę. Pomoże nam w tym pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasz zapowiadające, iż Izrael będzie jak dziewica, którą poślubi młodzieniec. Będzie krainą, która męża otrzyma. Jezus przychodzi do Ludzkości, jako Oblubieniec i dlatego pan młody z dzisiejszej Ewangelii nie jest postacią pierwszoplanową, jest nim – Jezus prawdziwy Pan Młody. A gody w Kanie poprzez przemianę wody w wino, stają się antycypacją Eucharystii, którą w przyszłości ustanowi Jezus, uczty ofiarnej, podczas której On pragnie ofiarowywać się Kościołowi, czyli Tobie i mnie, jako Oblubieniec. Z kolei Eucharystia jest zapowiedzią uczty weselnej w niebie, gdzie nastąpi pełnia Boskich zaślubin.

Pozostaje jeszcze inna kwestia. Jan Ewangelista pisze, że Jezus objawił swoją chwałę. Zapytajmy, wobec kogo to się dokonało? Kto wiedział iż wino, które pojawiło się pod koniec uczty pochodzi nie z izraelskiej winnicy, ale początek dała mu woda umieszczona w kamiennych stągwiach na polecenie Jezusa. Byli to: Maryja, słudzy, zapewne św. Jan Ewangelista i inni uczniowie. Sama para młoda i goście weselni nie byli tego świadomi. No jeszcze chyba zapomnieliśmy o kimś. To my czytelnicy owej Ewangelii. Jezus dokonujący cudu objawia swą chwałę także wobec nas. Zobaczmy cud przemiany wody w wino – JEST TAKŻE DLA NAS. Oznacza to, iż Jezus pragnie dokonać objawienia swojej chwały w naszym życiu, moim i Twoim. Ewangelia ma taką moc by tego dokonać, należy tylko zaprosić Jezusa do naszego życia, tak jak został zaproszony na wesele w Kanie. Życie nasze nabierze wówczas wielkiej głębi, chociaż będzie składało się z codziennych, zwykłych ludzkich zdarzeń.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW