31 grudnia 2021

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu


Pierwsze czytanie: Syr 24,1-2.8-12
Drugie czytanie: Ef 1,3-6.15-18

Ewangelia: J1,1-18

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół nadal otwiera przed nami skarbiec Słowa Bożego. Święty Jan w swojej Ewangelii ukazuje tajemnicę Wcielonego Syna Bożego używając greckiego terminu Logos – Słowo. To właśnie jak pisze Ewangelista: w Nim było życie, w Nim życie się objawiło i On sam był życiem. A może by lepiej wyrazić prawdę należałoby napisać: W Nim było Życie, w nim Życie się objawiło i On sam był Życiem.

W języku polskim trudno oddać pogłębioną różnicę między życiem a Życiem, ale z pomocą przychodzi nam język grecki. Otóż  mamy w nim dwa pojęcia o treści odpowiadającej polskiemu wyrazowi życie: βιος ( bios)  i ζωη (dzoe). Bios odnosi się do życia w szerokim biologicznym ujęciu, natomiast dzoe wprowadza nas na źródło prawdziwego życia człowieka. Dzoe  to wg słownika Jamesa Stronga stan, w którym znajduje się ktoś duchowo żywy,  to odwieczna i nieskończona Boża rzeczywistość, która dla ludzi dostępna jest tylko w Chrystusie. To rzeczywistość łaski, która wszystkim którzy przyjęli Słowo Boże dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tak, stanie się dzieckiem Bożym możliwe jest tylko mocą relacji z Jezusem Jednorodzonym Synem Bożym, w którym my stajemy się synami i córkami Boga, zgodnie z Jego Pierwotnym planem.

Jednakże dzoe, czyli życie nadprzyrodzoną łaską wymaga od chrześcijanina zgłębiania tajemnic wiary, modlitwy, relacji z Jezusem. To nie jest  tylko tak, że 2 tys. lat   temu Wcielony Logos musiał narodzić się poza Betlejem, bo nie było dla Niego miejsca. Dziś musimy także dostrzec w sobie to niebezpieczeństwo, musimy odpowiedzieć na pytanie: Czy chcemy należeć do tych, którzy przyjęli Jezusa, do tych, którzy dali Mu miejsce w swoim życiu, we wszystkich sferach, które stanowią o naszym człowieczeństwie. Niech Maryja Święta Boża Rodzicielka, której poświęcona była ostatnio osobna uroczystość i która pierwsza dała Jezusowi miejsce w sobie i w swoim życiu, wspiera nas w zmaganiu o pozytywną odpowiedź.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW