25 marca 2022

IV Niedziela Wielkiego Postu


IVniedziela Wielkiego Postu rok C- Laetare

Pierwsze czytanie: Joz 5,9a.10-12 Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej.
Drugie czytanie: 2 Kor 5,17-21 Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie.
Ewangelia: Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!
IV niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą laetare. Nazawa ta pochodzi od pierwszych słów antyfony rozpoczynającej Eucharystię Laetare, Ierusalem…  „Raduj się Jerozolimo”. Aspekt radości podkreśla różowy kolor szat liturgicznych. Zdradzę, że w karmelu w tę właśnie niedzielę tradycyjnie piszemy korespondencję świąteczną do naszych rodzin.
Powodów do radości dostarcza nam także przesłanie przypowieści o marnotrawnym synu. Zatrzymajmy się więc chwilę przy osobach ojca oraz jego dwóch synów. Wiemy, że czasem relacje rodzic-dzieci może charakteryzować pewien niezbyt pozytywny rys. Chodzi np. o faworyzowanie jednego z rodzeństwa, co rodzi zrozumiały ból u pozostałych. Patrząc trochę głębiej możemy pokusić się o interpretację, iż młodszy syn czuł, iż ojciec faworyzuje starszego, jako pierworodnego, tak więc powziął decyzję odejścia z domu. Z kolei po powrocie role się odwróciły, starszy syn wypomina ojcu jego miłość ku swemu młodszemu bratu, który roztrwonił majątek. Dwaj bracia, tak naprawdę oskarżają się o to samo, iż ojciec kocha bardziej tego drugiego. Jednak reakcja ojca wskazuje, iż obaj są bardzo cenni dla swojego ojca. Każdy zajmuje w jego sercu wyjątkową przestrzeń i każdy otaczany jest czułą miłością. Bez wątpienia ojciec przypowieści jest figurą Boga Ojca. A relacja między braćmi mówi nam o tym, iż kochanie drugiego człowieka rozpoczyna się od przyjęcia miłości Boga do mnie osobiście. Wówczas otrzymuję narzędzia obrony przed złym , który mi podpowiada: „Zobacz on jest bardziej kochany, o Tobie Bóg nie pamięta”. Nawet więcej z tą pokusą mogę iść przed oblicze Miłosiernego Ojca. Ta miłość, którą On dla mnie ma przemienia rywalizację we wdzięczność za dar miłości. Z rywala czyni brata… I to jest wielka moc nauki Jezusa, a dla nas którzy tak często szukamy potwierdzenia iż jesteśmy kochani przez Boga nadzieja, iż tak właśnie jest. Poza tym miłość Boga może uzdrowić we mnie ranę zadana mi przez sytuacje, kiedy tej miłości dla mnie nie starczyło ze strony moich bliskich. Z serdecznym pozdrowieniem- siostry karmelitanki bose

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW