17 marca 2022

III niedziela Wielkiego Postu rok C


Pierwsze czytanie: Wj 3-8a.13-15 Powołanie Mojżesza

Drugie czytanie: 1Kor 10,1-6.10-12 Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Ewangelia: Łk 13,1-9 Cierpliwość Boga

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Kroczymy dalej po drogach Wielkiego Postu. W trzecią  niedzielę roku C wybrzmiewają na nowo słowa Jezusa zachęcające nas do nawrócenia.  Słyszymy  pytanie Jezusa skierowane do osób informujących  Go o śmierci Galilejczyków zgładzonych na rozkaz Piłata i o tych, którzy zginęli pod wieżą w Siloam,: „Czy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż inni”.

          Człowiek często stara się nadać taką interpretację temu tragicznym wydarzeniom. Jezus jednak ostrzega nas przed taką mentalnością.  Bóg jest przede wszystkim Tym, który chce podać rękę grzesznikowi,  pragnącemu wyzwolić się z oplatającej go sieci zła. Tę rękę podaje nam poprzez naszego Zbawcę i Odkupiciela. Tę rękę też możemy dostrzec w dzisiejszej Ewangelii. Jezus przytacza sytuację nieowocującego  drzewa figowca, który według właściciela powinno zostać zniszczone. Jednak ogrodnik prosi: „Panie jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopie je i obłożę nawozem. Może wyda owoc”.  Oto Dobra Wiadomość dzisiejszej niedzieli. Nawet gdy my sami nie widzimy wyjścia z grzechów, które nas nękają i unieszczęśliwiają, jest wyjście. Możemy poddać się działaniu  ogrodnika, pod postacią którego ukrywa się sam Jezus, a z czasem przyniesiemy owoce. Wielbimy Boga iż jest dla nas tak cierpliwy, dobry że nie zostawia nas samym sobie stającym naprzeciw  zła, które czynimy. Wielbijmy go za sakramenty pokuty i pojednania, w których w ciszy konfesjonału dokonuje się nasze oczyszczenie. Tak, Bóg poprzez Jezusa jest  tym samym Bogiem, który objawił się Mojżeszowi jako: Jestem, który Jestem. Gdy przygniata mnie moje nienawrócenie: On Jest  i chce przyjść mi z pomocą.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW