11 marca 2023

III niedziela Wielkiego Postu rok A


Ewangelia: J 4,5-42 Spotkanie z Samarytanką

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Trzecia niedziela Wielkiego Postu zastawia dla nas suty stół Słowa Bożego. Można by powiedzieć, że długość fragmentu z Ewangelii św. Jana obrazuje to jak wiele wydarzyło się przy studni w Sychar. Wybierzmy odniesienie jakie związane jest z patriarchą Jakubem, który według kobiety samarytańskiej jest dawcą tejże studni.

Jakub za młodu poszukując żony zawędrował na tereny, które były własnością jego wuja Labana, wielkiego posiadacza stad owiec. Pewnego razu zauważył studnię i zbliżającą się do niej  pasterkę Rachelę, pragnącą napoić swoje stada. Jednak z powodu kamienia zamykającego otwór do studni nie mogła tego uczynić. To właśnie jest sytuacja naszej Samarytanki. W jej życiu istnieje kamień, uniemożliwiający jej picie ze źródła wody żywej. Co zrobił Jakub? Sam odsunął kamień znad otworu studni i napoił stada Racheli. Co zrobił Jezus? Usunął kamień spoczywający na sercu naszej bohaterki, stając się dla niej źródłem wody żywej.

Co więcej Jezus może to uczynić to samo z kamieniami, które nas przytłaczają i zabierają nam życie. Znany reżyser Woody Allen powiedział kiedyś: „W kwestii śmierci moje stanowisko pozostaje niezmienione. Jestem przeciw”. O ileż bardziej przeciw jest Chrystus, który nie godzi się by śmierć udaremniła plany Boga, co do uszczęśliwienia swojego stworzenia

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW