10 grudnia 2022

III niedziela Adwentu rok A


Ewangelia: Mt 11,2 -11 Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Ewangelia trzeciej niedzieli Adwentu cyklu A  przedstawia nam Jana Chrzciciela, który będąc w więzieniu posyła do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać”.  Jezus nie udziela odpowiedzi typu: tak lub nie. Przedstawia fakty: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.  A Jan na tej podstawie musi sam odkryć kim jest Jezus. To pytanie jednak nie może zostać tylko na poziomie ogólności, musi być uszczegółowione o  wymiar osobisty. Kim dla mnie jest Jezus. Czy jest On rzeczywiście tym, na którego oczekuję, na którego oczekuje mój cały świat. Czy też może spełnienia szukam na wielu innych płaszczyznach dalekich od nauki Jezusa i Jego osoby?

Tak więc  szukając odpowiedzi na nasze pytania, na rozterki życiowe, czy też egzystencjalne wyzwania odnośnie sensu życia przechodzi nam szukać ich w przeróżny sposób. Jeśli  jednak jesteśmy uczciwi w tym poszukiwaniu to z perspektywy możemy stwierdzić, iż szukaliśmy go dlatego iż Bóg posłał Swojego Syna na ziemię by odnalazł to co mu zginęło, czyli …właśnie nas.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW