02 grudnia 2022

II niedziela Adwentu rok A


Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Podczas adwentowych rorat śpiewamy „Niebiosa rosę spuście nam z góry”. Jest to jak najbardziej adekwatna prośba, jeśli pomyślimy o naszej kondycji duchowej. W ostateczności ową rosą będzie Mesjasz Pan, który zstąpi z nieba i jak deszcz użyźni ziemię i nawilży spragnioną glebę naszych dusz.

Adwent może być dla nas czasem przyjrzenia się, czy w strategicznych obszarach naszego życia przypadkiem nie rozpoczął się lub na dobre rozwija się proces pustynnienia. Jan Chrzciciel jedna z czołowych postaci obecnego czasu liturgicznego na głoszenie potrzeby nawrócenia wybrał właśnie pustynię judzką poprzecinaną płynącą z wolna, niepozorną rzeką Jordan. Oddziaływanie proroka było tak wielkie, iż jak pisze Ewangelista ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.

 Pustynia stała się dla nich miejscem nawrócenia. Jest to ważna wskazówka dla nas i nasze pustynne obszary mogą doświadczyć mocy i łaski Chrystusowej i tam gdzie na razie ziemia nie wydaje plonu, może rozwinąć się wręcz oaza i ogród na wzór tego z Eden. Adwent może więc na ułatwić drogę do pogłębienia relacji czy też nawiązania jej na nowo z naszym Stwórcą. Eden bowiem to właśnie synonim życia w przyjaźni z Bogiem

 (…)bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie” (Iz 35, 1).

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW