17 grudnia 2022

IV niedziela Adwentu rok A


Ewangelia: Mt 1,18-24

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Dokładnie za tydzień będziemy cieszyć się z wypełnia czasu Adwentu. Jednakże w IV niedzielę Adwentu roku A możemy już odczuć przedsmak tej pełni, gdyż Słowo Boże przedstawia nam historię Narodzin Jezusa.

Św. Antoni Padewski był zapalonym czcicielem Dzieciątka Jezus, przywołajmy więc w tym czasie oczekiwania jego słowa.

Antoni pisze, że gdy Jezus wziął z Maryi swoje ciało, Ona stała się  Stolicą Chwały Bożej to znaczy, że była przewidziana, przeznaczona od wieków do macierzyństwa Bożego, które daje jej szczególny udział w Chwale Boga. Maryja jest również  przybytkiem, namiotem, porównana do namiotu Mojżeszowego. Jest to przybytek świętości, zamknięty cnotami: od północy murem pokory, od południa ubóstwem, od zachodu dziewictwem, natomiast otwarty ku wschodowi, którym jest Jezus Chrystus. „Tobie o  Najświętsza Dziewico, część i chwała, ponieważ dzisiaj nasyciliśmy się  dobrem domu Twego, czyli dobrem Twego łona. Przedtem próżni – teraz pełni, przedtem chorzy – teraz zdrowi, przedtem przeklęci – teraz błogosławieni. Dzięki Ci Dziewico najchwalebniejsza, która dałaś nam Emmanuela”.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW