20 stycznia 2022

Niedziela Słowa Bożego


Pierwsze czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Drugie czytanie: 1Kor 12,12-31a 
Ewangelia: Łk1,1-4;4,14-21

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

III Niedziela roku liturgicznego  dzięki papieżowi Franciszkowi poświęcona jest w sposób szczególny Słowu Bożemu.  Tę Niedzielę papież ustanowił poprzez list „Aperiut illit”, po to, byśmy mogli cieszyć się niewyczerpalnym bogactwem pochodzącym z nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem (por. AI 2).

Ewangelia przeznaczona przez Kościół na ten dzień ukazuje nam Jezusa, który swoim zwyczajem udaje się do synagogi na nabożeństwo. Widzimy Go jak rozwija tekst proroka Izajasza i czyta go ludowi. Czyż moglibyśmy otrzymać lepszy przykład pociągający nas do lektury Słowa Bożego nad ten właśnie? Przyjrzymy się więc z uwagą naszej scenie w synagodze.

Jezus czyta: „Ducha Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zauważmy iż tożsamość Jezusa jako posłanego przez Boga jest umocniona przez owo proroctwo Izajasza. To proroctwo sprzed wieków w Jezusie aktualizuje się i wypełnia.

Czyż i my wzorem naszego Mistrza nie powinniśmy szukać w Piśmie Świętym obrazu tego kim jesteśmy w oczach Boga, jakie jest nasze powołanie, jakie zadania powinny być najbardziej ważne w naszym życiu. Słowo Boże może stać się dla nas taką właśnie wsparciem jakim było dla samego Jezusa. Im bardziej zagłębimy się w dialog z Bogiem za pomocą słów w Biblii napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego tym bardziej nasza tożsamość osób stworzonych na obraz i podobieństwo Boże zajaśnieje w naszym życiu.

I na koniec jeszcze raz zajrzyjmy do tekstu list papieża Franciszka i dajmy się przekonać aby, dzień poświęcony Biblii nie odbywał się  tylko „raz w roku”, ale w każdym dniu , ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się  z nami Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” (porAI 8).

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW