03 grudnia 2023

I Niedziela Adwentu, rok B


Ewangelia (Mk 13, 33-37)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

“By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał nas śpiących”… Bóg jest największą niespodzianką dla świata. Jego istnienie wciąż zdumiewa i zachwyca, szczególnie w tych momentach, gdy człowiek pośród trudu samotności odkrywa, że nie jest sam.

Jest On “nowym Dniem” oraz naszym “Słońcem”, które nigdy nie zachodzi. budząc się ze snu, wciąż odkrywamy tajemnicę tego DNIA. “Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka”.

Pomóż nam Panie, czujność zachować, pomóż nam wstać i otworzyć się na Twój DZIEŃ!

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW