26 listopada 2022

I niedziela Adwentu rok A


Ewangelia: Mt 24, 37-44  Czuwajcie!

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Uroczystym biciem dzwonów przed I nieszporami z I niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Jego hasło to: Posłani w pokoju. Zapaliliśmy też pierwszą ze świec na wieńcu adwentowym. Adwent pełni podwójną rolę, przygotowuje nas na świętowanie tajemnicy Wcielenia Księcia Pokoju oraz przybliża nam perspektywę ostatecznego przyjścia Chrystusa na ziemię.

Nam współczesnym ludziom trudno jest na coś oczekiwać. Kultura natychmiastowości unika cierpliwego oczekiwania. Jezus zaś w perykopie przypisanej na I niedzielę Adwentu ukazuje na przykład Noego, który wytrwale budował swoją arkę, narażając się na kpiny i uśmiech swoich rodaków. Poprzez adwent Kościół zapewnia nam potrzebny czas by móc nieco wyhamować w ostrym biegu życia i zwrócić uwagę na to co jest najistotniejsze. Na pewno nie są to lampki świąteczne, skądinąd tak pięknie ozdabiające nasze miasta i domy. To tylko symbol tego, że potrzebujemy światła wewnętrznego, którego źródłem jest sam Wcielony Bóg nasz Pan Jezus Chrystus. Jego oczekujmy z czujnością, gdyż zapewne będzie chciał przyjść do nas ukryty w naszej codzienności.

Adwent to czas Boży, darowany ludziom, aby ich czas i ich dzieła otworzyły się na wymiar wieczności. (św. Jan Paweł II)

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW