03 września 2023

XXII Niedziela Zwykła


Ewangelia Mt 16, 21-27

“Bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”

Co znaczy, myśleć po Bożemu? Jakie są kryteria Bożego myślenia? Jak rozróżnić, czy moje myślenie jest Boże, czy ludzkie?

W kontekście dzisiejszej Ewangelii bardzo ważne jest postawienie sobie tych pytań. To trudna sztuka rozeznawania, decyzja na świadome życie, nieustanny kontakt ze sobą, z Bogiem i z Kościołem. Uporządkowanie myśli jest bowiem pierwszym krokiem na drodze modlitwy.
Kiedy wchodzę w myślenie tylko po ludzku:

  1. izoluję siebie i innych od wspólnoty: “Piotr wziął Go na bok”
  2. jestem pretensjonalny i roszczeniowy: “zaczął robić Mu wyrzuty”.

Kiedy wchodzę w Bożą logikę myślenia:

  1. jestem dyspozycyjny wobec wspólnoty: “Kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je”
  2. jestem wdzięczny i otwarty na przyjmowanie: “Syn Człowieczy odda każdemu według jego postępowania”.

“Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca SWOIM ŚWIATŁEM…”

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW