21 stycznia 2024


 Ewangelia Mk 1, 14-20

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Jezus ujrzał Szymona, ujrzał Jakuba…Jaka jest moc tego spojrzenia! Jest to spojrzenie, które radykalnie zmienia świat pierwszych uczniów, uzdalnia ich do wyboru Dobra, do porzucenia wszystkiego.

Jezus wciąż tak patrzy na mnie, dostrzega mnie i wydobywa z tłumu, abym mógł usłyszeć Słowo pełne mocy; Słowo, które pozwoli mi porzucić “wszystkie sieci” i pójść za Nim.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW