21 lipca 2018

Być blisko Maryi- uroczystości szkaplerzne w karmelu spręcowskim

Być blisko Maryi-  uroczystości szkaplerzne w karmelu spręcowskim

 

 

Drodzy Przyjaciele naszego karmelu, w związku z Uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel w naszym klasztorze odbyły się trzy Eucharystie. Jedna w wigilię uroczystości (w intencji naszych  Przyjaciół i Dobroczyńców) i dwie w dzień 16 lipca. W tym czasie naszą kaplicę nawiedziło około 400 osób, w tym autokarowa pielgrzymka z Ostródy. Głównym celebransem  uroczystości był ojciec Kamil Strójwąs OCD, a Mszę główną o godzinie 17- stej celebrowało wraz z Ojcem sześciu kapłanów zaprzyjaźnionych z naszą wspólnotą.  Podczas homilii Ojciec Kamil  OCD ukazał  szkaplerz jako dar bliskości  Maryi i znak jej obecności w życiu konkretnej osoby.  Ta szata Maryjna, którą przyoblekamy, ma nam pomóc mówił Ojciec – w odkrywaniu istoty bycia osobą, czyli powołania do miłości, ma umacniać w nas głęboką przyjaźń z Maryją oraz rozwijać w nas życie wiary. Ojciec zwrócił  także uwagę na kontekst historyczny i duchowy nabożeństwa szkaplerznego, kładąc nacisk na to by nie traktować szkaplerza jako swego rodzaju talizmanu. Moment kryzysu w jakim znalazł się Zakon  Karmelitański po emigracji Palestyny do Europy w połowie XIII i pomoc doświadczona wówczas od Maryi, wskazuje że dla Boga nie ma nic niemożliwego, jeśli zwrócimy się do Niego o pomoc, tak jak uczynił  to wówczas generał Zakonu św. Szymon Stock.   Na koniec uroczystości wszyscy ponowiliśmy nasze oddanie Maryi omawiając akt powierzenia się opiece Królowej Karmelu. 50 osób zachęconych słowami Ojca Kamila, zdecydowało się na przyjęcie szkaplerza i duchową przynależność do naszej karmelitańskiej rodziny. Cieszymy się, że z roku na rok wzrasta ilość osób noszących szkaplerz święty i nawiedzających  nasz karmel w uroczystość  Królowej Karmelu.

Warto  także wspomnieć, że kilka kilometrów od naszego klasztoru znajduje się mała miejscowość o nazwie Nowe Włóki wraz z  zabytkową kaplicą  Matki Bożej Szkaplerznej.  Co  roku w dniu patronalnym przybywa tam pielgrzymka, po warmińsku łosiera. Kaplica została wzniesiona już w 1874 roku,  możemy  więc powiedzieć, że nasz karmel został wybudowany na terenie, gdzie już wcześniej królowała Pani z Góry Karmel. By zachęcić Was Drodzy Czciciele  Maryi do pielgrzymowania do Nowych Włók zamieszczamy świadectwo Justyny, nauczycielki języka angielskiego, która co rocznie nawiedza  tę zabytkową kaplicę.

O łosierze dowiedziałam się uczestnicząc w spotkaniach wspólnoty charyzmatycznej „8 Błogosławieństw” w Sętalu. Mieliśmy do czynienia z księdzem Tomaszem Stempkowskim proboszczem tej parafii,  ponieważ sprawował on opiekę duchową nad nami i uczestniczyliśmy trochę w życiu parafii Św. Mikołaja poprzez Eucharystię parafialną. Tak też zaprzyjaźniliśmy się z lokalnymi mieszkańcami i od nich oraz od księdza proboszcza dostaliśmy zaproszenie do pielgrzymowania szlakiem Sętal – Nowe Włóki. W Nowych Włókach znajduje się kaplica poświęcona czci NMP szkaplerznej. Doroczna Msza Święta odpustowa odbyła się w tym roku 15 VII.

Pierwszą moją łosierę odbyłam wraz ze wspólnotą „8 Błogosławieństw”, gdzie posługiwaliśmy muzycznie, zgodnie z naszym charyzmatem. Ponieważ bardzo lubię klimaty chrześcijańskie oraz umiarkowany wysiłek fizyczny taka forma – łosiera – jest dla mnie odpowiednia. Podczas łosiery śpiewamy pieśni ku czci NMP lub też inne pieśni pobożne oddając cześć Bogu, oraz odmawiamy jedną część różańca świętego. Każdy pielgrzym powierza swoje intencje Bogu za wstawiennictwem NMP z góry Karmel. Trasa o długości około 4 km zajmuje pielgrzymom godzinę czasu. Suma odpustowa odprawiana jest w południe. Po Eucharystii czcimy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odmawiamy Litanię do NMP szkaplerznej oraz idziemy w procesji wraz z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Dla mnie to wielka radość postępować w ślad za Chrystusem Eucharystycznym. Zgromadzenie nie jest duże, więc idąc w procesji staram się być blisko Jezusa, sprawia mi to wielką radość. Radością jest dla mnie również samo pielgrzymowanie wraz z parafianami. Po uroczystościach odbywa się spotkanie pielgrzymów i uczestników uroczystości odpustowych. Nie ma reguły na to spotkanie: kiedyś były festyny, z różnymi atrakcjami, np. wystąpieniem mieszkańców w przedstawieniu, stragany, zabawy, występ orkiestry; W tym roku mieszkańcy przygotowali całą masę przepysznych ciast, musze przyznać, że na samo ich wspomnienie leci mi ślinka.

Moja wspólnota zmieniła miejsce spotkań a mimo to niektórzy z nas lubią wracać do Sętala by uczestniczyć w pielgrzymce. Mimo, że zmienił się proboszcz tradycja pozostała żywa. Także ja gdy pozwalają mi obowiązki korzystam z tego urokliwego czasu by powierzać się Bogu przez ręce NMP z góry Karmel. Od dziecka mam nabożeństwo do NMP ale z biegiem czasu ta moja relacja z Maryją Niepokalaną dojrzewa i zmienia się. Sądzę, że łosiery mi w tym pomagają. Kiedyś chodziłam na pielgrzymki piesze do Częstochowy. W porównaniu z nimi łosiera pozostaje dla mnie dostosowaną do moich możliwości formą pielgrzymowania.

 

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW