12 stycznia 2023

10 stycznia 1888r. Obłóczyny Teresy.

10 stycznia 1888r. Obłóczyny Teresy.

Teresa do karmelu wstąpiła w kwietniu 1888 roku i po 6 miesiącach dane jej było dostąpić łaski rozpoczęcia pierwszego etapu życia zakonnego, czyli nowicjatu. Na uroczystość postulantka Terasa przybyła w długiej białej aksamitnej sukni, którą następnie  zmieniła, ubierając brązowy habit  ze szkaplerzem, biały welon i takiż płaszcz, czyli szaty mniszki bosej Zakonu Najświętszej Maryi Panny. Otrzymała też swoje imię wraz z predykatem :siostra Teresa od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza, wyrażające  głębię jej osobistej duchowości ześrodkowanej na umiłowaniu Dzieciątka Jezus i zjednoczeniu z tajemnicami odkupienia poprzez kontemplację umęczonego Oblicza Chrystusa. Wydarzenie obłóczyn ma także swoją duchową wymowę. Wraz ze zmianą szat świeckich na zakonne Teresa weszła na drogę przyoblekania się w Chrystusa: w jego uczucia, pragnienia, postawy. A owocem tego jest fakt iż dziś możemy przyzywać jej pomocy jako Świętej i Doktora Kościoła.

 

 

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW