Wiersze

Będę opiewać szczęście służenia Jezusowi i mieszkania w Jego domu.

we mnie
we mnie

łany moje złote

łany moje szumiące

rozkołysane wiatrem

opromienione słońcem

kiedy staniecie się chlebem

Więcej


chłonę samotność i ciszę

jak topielec co z wody się wynurza

witam na nowo świat

patrzę nie dowierzam

że życie mi tak umyka

całuję ciszę całuję samotność

obejmuję rękoma powietrze

i ze zdumieniem odkrywam

Świętą Obecność

Więcej
ciasnota
ciasnota

Chwała Tobie, Boże,

za wąską drogę,
za zacisną spódnicę,
za kolejną lekcję pokory,
za ograniczoność świata,

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW