29 września 2022

XXVI niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk 16, 19-31 Przypowieść o bogaczu i Łazarzu.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Fragment Ewangelii o Bogaczu i Łazarzu wchodzi w skład większej sekcji, pt: „Niebezpieczeństwo bogactw”. Możemy spytać więc: Dlaczego bogactwo jest takie ryzykowne?

Człowiek pragnie wielości dóbr, gdyż w nich znajdzie szczęście. W naszym sercu odzywa się odwieczne powołanie  do szczęścia zaszczepione przez  samego Boga. Jednakże Ewangelia naucza nasi, iż droga do realizacji tego pragnienia nie wiedzie przez proste gromadzenie dóbr.

Gdy piszę te słowa, na myśl przychodzi mi świecka misjonarka, która oddała się posłudze trędowatych i ubogich w Indiach- dr Helena Pyz. Mój podziw dla niej potęguje jeszcze fakt, iż jest ona osobą niepełnosprawną, jeżdżącą na wózku inwalidzkim. Rzec można iż oddała ona swoje życie takim ewangelicznym Łazarzom. Na jej przykładzie możemy zobaczyć czym jest bogactwo, które uszczęśliwia człowieka. To miłość do drugiego człowieka. To serce, które dało się ukształtować przez Jezusa i daje się pociągnąć tam gdzie jest jego misja do podjęcia. Nikt nie może nas okraść z takiego bogactwa.

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW