26 maja 2023

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok A


Ewangelia: J 20, 19-23 Przyjmijcie Ducha Świętego.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Gdybyś Drogi Czytelniku spytał o Ducha Świętego w duchowości karmelitańskiej, wszyscy bracia i siostry tego Zakonu wskazali by Ci na dzieło św. Jana od Krzyża „Żywy płomień miłości”, znane także pod tytułem „Płomień żywej miłości”.  Utwór składa się z czterech zwrotek poematu i komentarza. Wspominam o tym, gdyż podczas Pięćdziesiątnicy na Maryi i na każdym z Apostołów obecnych w Wieczerniku spoczął Duch Święty w postaci ognistego płomienia.

Święty Ojciec Karmelu pisze o roli Ducha Świętego w procesie zjednoczenia duszy z Bogiem, zaznaczając że bardzo trudno dobrać słowa do wyrażenia tego w jaki sposób On działa. Jan wybiera więc bardzo znaczącą symbolikę, by oddać to tajemnicze działanie: ogień i wodę. Z jednej strony mówi o żywym płomieniu, o jego żarze, upaleniu. Możemy to zobaczyć już w opisie do pierwszej strofy, wyjaśniając: „Tym płomieniem miłości jest Duch Święty”. Dopełnieniem tego zaś jest odwoływanie się do symboliki wody żywej, która jest zapowiedzią Zesłania Ducha Świętego (J7, 38).

Na koniec posłuchajmy syntezy tych dwóch rzeczywistości: „Dusza czuje się całkowicie rozpalona(…) i odczuwa, że z żywota jej płyną rzeki wody żywej”.

                   Zechciejmy dołączyć do przebywających w wieczerniku, aby w naszych duszach zapłonął Żywy Płomień  Ducha Świętego i w naszym sercu rozlała się rzeka wody żywej Jego darów.

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW