20 maja 2023

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok A


Ewangelia: Mt 28,16-20 Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Otwórzmy serca na słowa Benedykta XVI, który tłumaczy nam istotę tajemnicy Wniebowstąpienia Chrystusa: „Chyba żadne z wielkich świąt roku liturgicznego nie jest tak obce współczesnej mentalności, jak święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Co zatem ono oznacza? Oznacza wiarę, w to że człowiek znajduje zawsze swą przestrzeń w Bogu. Niebo nie  jest jakimś miejscem poza gwiazdami, jest czymś śmielszym i większym: jest obecnością człowieka w Bogu, obecnością mającą swą podstawę we wzajemnym przenikaniu się człowieczeństwa i Bóstwa w ukrzyżowanym i uwielbionym Chrystusie.

         Chrystus – Człowiek jest więc tym, co nazywamy niebem, ponieważ niebo nie jest jakąś przestrzenią, lecz Osobą Tego, w którym Bóg i człowiek na zawsze trwają nierozłącznie”.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW