28 stycznia 2022

Rekolekcje Wspólnoty

Rekolekcje Wspólnoty

Od 22 do 27 stycznia nasza wspólnota przeżywała doroczne rekolekcje poprowadzone przez o. Rafała Wilkowskiego OCD. Ojciec przybył do nas bezpośrednio z Rzymu a na powitanie otrzymał piękną, zimową  aurę Świętej Warmii. Podczas homilii wprowadzającej  w rekolekcje Ojciec zachęcał byśmy otworzyły serca przed Jezusem, który za każdym razem przychodzi w sposób nowy i zaskakujący przewyższając nasze oczekiwania. Wszystkie konferencje, a było ich 11 rozwijały właściwy temat rekolekcji, który brzmiał:  „Skarb w naczyniach glinianych.   Moc ukrytej oblubieńczości  przeżywanej wewnątrz wspólnoty zakonnej”.   Konferencje oscylowały wokół zagadnień: akceptacji wymiaru człowieczeństwa i tajemnicy w powołaniu do ewangelicznego stylu życia w ramach charyzmatu terezjańskiego, cichej kontemplacji jako uprzywilejowanej dla karmelitanki bosej formy poznawania Jezusa jako Oblubieńca,  wspólnoty jako przestrzeni integracji, wyzwań żeńskiej wspólnoty kontemplacyjnej  i wielu innych które mocno poruszały nasze serca.

Nasze dziękczynnie  za poświęcony nam czas, wpisały się w obchody 25-lecia Pierwszej Profesji Zakonnej ojca Rafała. Miały one charakter wspólnotowego świętowania podczas Eucharystii, a także na rekreacji przy torcie. Zostałyśmy więc ubogacone nie tylko naukami rekolekcyjnymi, ale i błogosławieństwem jubileuszowym. Wdzięczne Bogu za braterskość i dar spotkania, a także przybliżenie nam bieżącej sytuacji karmelu żeńskiego na świecie ufamy, że jeszcze nie raz o. Rafał zawita do Spręcowa.

Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW