08 marca 2020

Nowenna do św. Józefa

Nowenna do św. Józefa

Dzień 1

(10 marca)

Tajemnicze plany Boże

Święty Józefie  –  jesteś obok Maryi, główną osobą odgrywająca wielką rolę w realizacji tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.  Tajemniczy i zaskakujący Plan Boży objawiony Ci przez Anioła całkowicie przekraczał to, czego pragnąłeś swoim ludzkim sercem.  Dziś oręduj za nami, którzy także często bezradni stajemy wobec tajemnic Bożych rozgrywających się w naszym życiu. Niech Twoje doświadczenie Bożego prowadzenia pomoże nam  zaakceptować  fakt, iż nasze  życie tak często osłonięte Bożą tajemnicą i niewiadomą,  jednocześnie spoczywa w dłoniach Dobrego Boga. W cieniu Twojej osoby święty  Józefie możemy z radością odpowiadać na Boże plany względem nas.

 Józefie  naucz nas zaufaniem odpowiadać na tajemnicze plany Boże.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 2

(11 marca)

Dyskretna obecność Józefa

Święty Józefie –  Twoich czcicieli oczarowuje Twoja delikatna i jakże odpowiedzialna obecność przy Maryi i Jezusie. Z Woli Bożej nie jest dane nam usłyszeć  jakiegokolwiek  słowa wypowiedzianego przez Ciebie do nich, jednak Ewangelia ukazuje  Twoje postawy, które były fundamentem tychże słów i Twoich czynów. Poprzez miłość, miłosierdzie, sprawiedliwość, wierność i stałość byłeś obecny dla swoich bliskich, stając się uczestnikiem  ich radości, smutków i trosk. Twej dyskretnej obecności  przy nas pragniemy doświadczyć każdego dnia, dlatego wzywamy Twojej pomocy.

Józefie bądź przy nas i  dopomóż nam okazywać  miłość  bardziej czynami niż słowami.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 3

(12 marca)

Misja ojca

Święty Józefie,  przyjmując obowiązki ziemskiego ojca Jezusa,  stworzyłeś Mu jednocześnie warunki sprzyjające rozwijającej się tożsamości Syna Bożego.  Uwierzywszy Słowom Anioła, iż Maryja porodzi Syna Bożego –  Zbawcę świata, miałeś zawsze w świadomości, kim jest Ten którego powierzono Ci w opiekę.

Moment odnalezienia Jezusa w świątyni i słowa, które  On wypowiedział : „Powinienem być w domu Ojca mego”, w całej bolesnej scenerii tego wydarzenia, być może były Ciebie  także wielką otuchą, iż Twoja misja ojca i wychowawcy przynosi  dobre owoce.

Józefie wspieraj w nas rozwój człowieczeństwa i strzeż naszej tożsamości umiłowanych synów i córek Boga Ojca.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 4

(13 marca)

Szczęśliwy człowiek

Święty Józefie czyż słowa psalmu nie ukazują Twojego szczęścia, którego doświadczyłeś w domu nazaretańskim będąc mężem i ojcem oraz wykonując pracę cieśli :

„Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał z pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny jak w zaciszu Twego domu.  Synowie Twoi jak gałązki oliwki dokoła Twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu”.

Józefie  naucz nas czerpania szczęścia z wypełniania powołania i misji, którą polecił nam Bóg.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 5

(14 marca)

Współpracownik Boga

Święty Józefie tak często powtarzamy, że jesteś  dla nas wzorem pracy do jakiej Bóg powołał człowieka, mówiąc „Czyńcie sobie ziemię poddaną”.  Niestety często  nasza praca nie odnosi nas do Boga i pozostaje tylko działem naszych rąk. Ty Józefie, wykonując swoje rzemiosło miałeś świadomość iż jesteś współpracownikiem Boga Stwórcy, który nadal stwarza świat i zaprasza nas znikomych ludzi, byśmy mieli swój udział w creatio continua. Ty pokornie przyjąłeś to zaproszenie Boga do tak wzniosłej misji.

Józefie,  choć często nasze prace są proste i nieznaczące, naucz włączać je i samych siebie w  tajemnicę stwarzania świata.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 6

(15 marca)

Odpoczynek  w Bogu

Święty Józefie jako pobożny  Izraelita przestrzegałeś  świętowania szabatu, kiedy praca musiała ustąpić miejsca wielbieniu Stwórcy. Twoje ręce zajęte najczęściej narzędziami cieśli stawały się  wówczas puste, by doświadczyć innego wymiaru rzeczywistości.  Czas zaniechania pracy miał utwierdzać Izraelitów, że Bóg jest Bogiem żywym i działającym. Takiego Boga doświadczałeś. On troszczył o Ciebie, o Twoją Małżonkę i ofiarowanego Ci Syna. To Najwyższy Was przyodziewał i karmił. Odpoczynek szabatu przywracał  Ci wielką ufność w działanie Boga.

Józefie pomóż dobrze przeżywać czas odpoczynku i zawsze wierzyć czuwającej nad nami Bożej Opatrzności.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 7

(16 marca)

Ja śpię lecz serce me czuwa

W księdze Pieśni nad pieśniami słyszymy słowa: „Ja śpię lecz serce me czuwa”.

To postawa kogoś, kto wyczekuje Słowa Boga we dnie i w nocy,  podczas czuwania i we śnie, to także Twoja postawa święty Józefie. Twoje serce było otwarte na to, co Żywy Bóg i  Anioł posłany przez Niego, pragną Ci przekazać.   Twoja wielka wiara i ufność Bogu, objawia się nam i ukazuje Ciebie jako człowieka, który  mimo snu potrafi usłyszeć Jego głos  rozbrzmiewający w Twoim sercu. Jesteś człowiekiem którego całe jestestwo nakierowane było na głos Wysoka rozbrzmiewający w Twej duszy.

Józefie pomóż nam usłyszeć delikatny głos Boga, który we dnie i w nocy kieruje do nas słowa miłości.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 8

(17 marca)

W domu Ojca

Święty Józefie dziś przychodzimy do Ciebie, by prosić Cię o szczególną łaskę. Wchody i zachody słońca, a wraz z nimi upływający czas, oznajmiają nam  nieuchronność przemijania naszego życia. Przychodzimy prosić Cię byś stał się patronem ostatniej godziny naszego życia. Wtedy gdy Bóg Ojciec wezwie nas do swego domu, Syn Boży powróci po swoją Oblubienicę, prosimy byś  wraz z Maryją był obecny przy nas.  Ty oddałeś Bogu swoje życie patrząc w twarz  Jezusa i Twej Małżonki, wspomóż nas gdy nadejdzie nasza ostania godzina na tej ziemi.  Swoją modlitwą uproś byśmy otrzymali łaskę przejścia do Królestwa Niebieskiego opatrzeni sakramentami świętymi.

Józefie wyjednaj nam łaskę świętości, byśmy i w życiu i w śmierci należeli do Pana.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

Dzień 9

(18 marca)

Wytrwałość w modlitwie

Dziś kończymy naszą Nowenną do Ciebie nasz Patronie i Opiekunie. Tak wiele próśb Ci polecamy.  Nie prosimy byś natychmiast je spełnił, choć i to często dla nas czyniłeś.

Papież Franciszek żartobliwie powiedział  o Tobie komuś kto czekał na wysłuchanie swojej intencji:

Wiesz trzeba mieć cierpliwość do rzemieślników. Mówią , że zrobią mebel w ciągu dwóch tygodni, a potem zajmuje im to cały miesiąc. Wreszcie to zrobią i to dobrze. Trzeba mieć cierpliwość”.

Wierzymy i my, że zostaniemy wysłuchani i z cierpliwością tego oczekujemy, jednocześnie pragniemy zapewniać Cię o  naszej wielkiej miłości do Ciebie święty Józefie.

Józefie naucz nas wytrwałości w oczekiwaniu na Bożą odpowiedź.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW