11 listopada 2022

XXXIII niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk 21, 5-19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.                                                                      

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Świątynia jerozolimska duma Izraela zbudowana na solidnych fundamentach, a jednak Jezus przepowiedział jej zburzenie. Tak też rzeczywiście się stało. W roku 70n.e.Tytus Flawiusz zniszczył ją doszczętnie puszczając z dymem budowlę ufundowaną przez Heroda Wielkiego.         Ale mimo iż dzieła geniuszu człowieka mogą zostać unicestwione, to wiara w Jezusa daje nam takie fundamenty, które pomogą nam trwać nawet wówczas gdy zaczną się dziać tak trudne wydarzenia, jak te wspominane przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii.

Fundament  założony w Chrystusie i jego Słowie daje nam moc rozeznawania, daje odwagę w obliczu fałszywych proroków, daje pewność iż wstawi się za nami nasz Obrońca. Świat bowiem ten, który nie chce przyjąć zbawienia od Jezusa nie jest dobrze ustosunkowany ani do Niego samego, ani do Jego uczniów. Pokolenia męczenników są tego dowodem. Jak kiedyś chrześcijanie ginęli za odmowę uznania cezara za Boga, tak dziś  i w przyszłości będą poddawani podobnym próbom stosownie do wyzwań swoich czasów.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW