22 lipca 2023

XVI Niedziela Zwykła


Mt 13, 24-43 Przypowieść o chwaście wśród zboża

“Lecz, gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel(…)”

Nieprzyjaciel przychodzi, gdy tracimy czujność, gdy chodzimy w letargu własnych namiętności. “Głupie panny” posnęły i zabrakło im oliwy wierności.

Natomiast czujność to coś więcej, niż ciągła mobilizacja; to hojność serca, to wielkoduszność w przyjmowaniu łaski, to poszerzanie pola na dobre ziarno, to pielęgnowana nadzieja na nawrócenie, nawet, jeśli chwasty naszych grzechów stają się aż nadto uciążliwe.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW