15 lipca 2023

XII niedziela okresu zwykłego rok A


W naszym Zakonie uroczystość Najświętszej Maryi z Góry Karmel

Ewangelia: Mt 13, 1-23 Inne ziarna padły na ziemię żyzną i plon wydały.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W XV niedzielę zwykłą roku A, Kościół przygotował dla nas przypowieść o siewcy, która  pokazuje nam jakie warunki potrzebne są po to był zasiane przez Boga ziarno Słowa Bożego przyniosło obfity plon.

W naszym zaś Zakonie  tego dnia przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Tej która była najżyźniejszą glebą,  gdyż wydała na świat żywe Słowo- naszego Pana Jezusa Chrystusa. To łaska Niepokalanego Poczęcia spowodowała, że serce Królowej szkaplerza świętego było nawodnionym gruntem gotowym na Boży zasiew.

Święta Góra Karmel to duchowa ojczyzna karmelitów i karmelitanek, świeckich tercjarzy i wszystkich włączonych do naszej duchowej rodziny poprzez szkaplerz. Jego brązowy kolor  ma przypomina nam o żyznej glebie karmelitańskiego wzgórza oznaczającego w tradycji hebrajskiej – ogród Boga i Jego winnicę i o tym, że na wzór Maryi także my mamy stać się taką glebą. Nosząc szkaplerz jesteśmy  niejako wkorzenieni w tę urodzajną ziemię.

Pomóż nam Maryjo powrócić do harmonii i porządku, które cechowały ogród rajski. Niech  nakaz Boży, by czynić sobie ziemię poddaną, pomaga nam przed wszystkim zaprowadzić ład na gruncie  gleby naszego człowieczeństwa. Niech Twoja ręka Maryjo, przycina zdziczałe pędy naszych myśli i pragnień, niech wzrastamy w łasce i owocujemy dla chwały Naszego Zakonu  i zbawienia całego świata.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW