18 lutego 2022

VII niedziela okresu zwykłego rok C


Pierwsze czytanie:  1 Sm26,2.7-9.12-13.22-23
Drugie czytanie: 1Kor 15,45-49

Ewangelia: Łk 6,27-38

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym którzy was przeklinają i módlcie za tych którzy was oczerniają”.  (Łk 6, 27-28)

Co czynić wobec osób, które nie są do nas zbyt pokojowo nastawione, czy też po prostu wyrządzają nam zło i  krzywdzą na różny sposób? Na to pytanie nasza ludzka natura wyrywa się z  odpowiedzią: „Bądź asertywny, walcz o swoje, nie daj się, oddaj tym samym”.  Czy Jezus poprzez powyżej zacytowane słowa, które są, powiedzmy sobie to otwarcie – wbrew mentalności tego świata, zachęca nas do poddawania się i bierności i postawy ofiary losu? Bynajmniej.  Jezus bardzo poważnie traktuje problem zła, dlatego iż wie, kto za tym stoi. On nam ukazuje model obrony, tak abyśmy sami nie zostali wciągnięci i pokonani przez spiralę owego zła. Jeśli bowiem na zło odpowiemy złem, pomnożymy go.  A nie o to chodzi Jezusowi, który jest Wcieloną Miłością.

Jezus zna dobrze kondycję naszego wnętrza, duszy i serca. Jesteśmy dotknięci raną grzechu pierworodnego i dlatego jest w nas naturalna skłonność do odpowiedzi typu: „oko za oko ząb za ząb”. Jednak poprzez chrzest zostaliśmy uzbrojeni w narzędzia, które mogą nam pomóc w walce z tą skłonnością. Te narzędzia to: sakramenty święte, modlitwa, miłość do bliźniego. Co do  owej miłości nie ma obaw, Jezus nie każe nam odczuwać pozytywnych uczuć wobec naszych nieprzyjaciół, ale mówi: „Miłujcie ich”. Greka dobrze to oddaje, gdyż w tym miejscu użyte jest słowo: agapate, czyli odwołujące się do miłości agape, której źródłem jest sam Jezus. Dlatego jeśli jesteśmy przeniknięci tego typu miłością, wówczas możemy odpowiednio zareagować na zło i osoby, które nam je wyrządzają. Z takim usposobieniem serca możemy nawet powiedzieć: „Nie zgadzam się na to w jaki sposób mnie traktujesz” i nie będzie to wypływało z postawy odwetu oraz nie spowoduje utraty naszej ludzkiej i chrześcijańskiej oraz godności.

Wszyscy znamy historię o. Maksymiliana Kolbe i to jak w jego przypadku wyglądało owe „Miłujcie swoich nieprzyjaciół”. Warto prosić go o wstawiennictwo, gdyż on ukazuje nam do jakiego stopnia człowiek może otworzyć się na owo AGAPATE.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW