12 lutego 2022

VI Niedziela okresu zwykłego


Pierwsze czytanie:  Jr 17,5-8
Drugie czytanie: 1Kor 15,12. 16-20

Ewangelia: Łk 6,17.20-26

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Pewnego razu jedna z naszych sióstr po powrocie od lekarza podzieliła się ze wspólnotą rozmową, jaką odbyła na przystanku autobusowym z nieznajomą starszą panią. Dwóch synów tej pani było poważnie chorych i od jednego z nich wracała właśnie ze szpitala. Ze smutkiem w głosie stwierdziła: Bóg chyba nas nie kocha. Siostra odpowiedziała: Kocha i to bardzo. Można by rzec odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu i w odpowiednim momencie. Czyż to nie sam Jezus przyszedł z duchową pociechą do owej pani poprzez naszą siostrę.  Taka właśnie historia przypomniała mi się, gdy rozważałam Ewangelię szóstej niedzieli zwykłej.

Błogosławieni, czyli szczęśliwi – ubodzy, głodujący, płaczący, prześladowani dla Imienia Jezusa. Do czasów Jezusa fakt, że komuś wiodło się niezbyt szczęśliwie był jednoznaczny z tym, że Bóg nie jest dla niego łaskawy i że Bóg o nim nie pamięta. Jezus swoją nauką kładzie kres takiemu przekonaniu, kładzie kres takiemu obrazowi Boga. Nie jest tak, że jeśli jesteś chory Bóg odwrócił się od ciebie. Nie jest tak, że jeśli znasz raczej smak braku, dla Boga jesteś bezwartościowy. Nie jest tak, że jeśli płaczesz, Boga to nie interesuje.  Nie jest tak, że jeśli doznajesz wzgardy od ludzi, to samo spotka Cię od Boga. Sam fakt, że Syn Boga zjawił się w ludzkim ciele świadczy o tym, że Boga interesuje wszystko, co dotyczy człowieka.  Moc Błogosławieństw to jest naprawdę moc. Obejmuje mnie ona wtedy, gdy przeżywam coś trudnego, gdy po ludzku doświadczam jakiegoś ubóstwa, które odbiera mi godność, cierpię jakiś głód, mam, nad czym płakać, czy też ludzie ze względu na Jezusa odrzucają mnie. Poprzez to błogosławieństwo Jezus mówi mi: Widzę to, jestem obok, uwierz, że kiedyś zobaczysz sens tego, co teraz jest takie trudne, uwierz, że to trudne wydarzenie może mieś zbawcze działanie w Twoim życiu. Królestwo Boże przenika całą rzeczywistość nawet tę tak dla mnie trudną i niechcianą i czyni ją … błogosławioną.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW