13 maja 2023

VI niedziela Wielkanocna rok A


Ewangelia: J 14, 15-21  Jezus mówi do Ciebie: „Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Powoli zbliżamy się do Uroczystości Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego, dlatego też nasza Matka – Kościół Święty, podaje nam do rozważania motywy związane z tymi tajemnicami. Chrystus, który po wypełnieniu swojej misji powróci do Ojca, obiecuje, że nie zostawi nas sierotami, lecz ześle nam swego Ducha, Ducha  Pocieszyciela.

Kościół podaje nam te teksty, abyśmy mogli uświadomić sobie, że tak jak przed uroczystościami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy istnieje czas do przygotowania się na kosztowanie darów Bożych, tak i my potrzebujemy czasu by przygotować swoje dusze na przyjęcie Ducha Świętego. Owo Zesłanie jest teologiczną kontynuacją działania Chrystusa. Odkupiwszy Ludzkość – swoją Oblubienicę, chce ofiarować  jej najpiękniejsze klejnoty. Darami Ducha prawdy chce przyozdobić życie wszystkich, za których poniósł Mękę i Śmierć i dla których Zmartwychwstał.

Właśnie owe dary i charyzmaty Ducha Świętego są sposobem w jaki Jezus chce objawić nam siebie i swoją miłość. Greckie słówko, które określa owo objawienie to emfanidzo. Jak możemy przeczytać w przekładzie interlinearnym, słowa Jezusa do nas można przetłumaczyć jako: Będę go miłował i uczynię  siebie widzialnym dla niego (J14,21). Właśnie, chrześcijanin niejako widzi działanie Boga w świecie. Tak gdzie ktoś inny dostrzega tylko przypadek, albo los szczęścia, tam wierzący widzi objawiającego się Chrystusa.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW