04 lutego 2023

V niedziela zwykła Rok A


Ewangelia: Mt 5,13-16 Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłość świata.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

          Sól. W autobiografii brata Morisa ze zgromadzenia Małych Braci Jezusa zatytułowanej „Z powodu Jezusa i Ewangelii” możemy przeczytać: „Ewangelia to życiowa reguła wierzących, życie wierzących jest ewangelią niewierzących”. Sól, która sama rozprzestrzenia się w gotowanej potrawie, nadając jest wyrazistość smakową, może stać się obrazem życia chrześcijan. Ono jeśli rzeczywiście jest wyraziste pod względem ewangelicznym może przenikać świat, jak sól całą potrawę. W Ewangelii samej tkwią siły swego rodzaju dyfuzji, czy osmozy duchowej wynikające, iż Słowo Jezusa jest nośnikiem rzeczywistości, która jest bardziej realna niż, ta dostępna naszym zmysłom. Jak dobrze jest uwierzyć, że jest coś takiego w naszym zmaterializowanym świecie.

         Światłość.  Cóż w nas śmiertelnych ludziach może być źródłem światła?  Otóż, jest dla nas Radosna Nowina. Oliwa krzyżma świętego, namaszczająca nasze czoło podczas sakramentu chrzcielnego – jest ową materią. Jesteśmy więc lampą dla oliwy Ducha Świętego, który jest darem Chrystusa. Niech więc świeci nasze światło przed ludźmi…

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW