25 lutego 2023

I niedziela Wielkiego Postu rok A


Ewangelia Mt 4,1-11 Kuszenie Jezusa na pustyni

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Kościół co roku przez czterdzieści dni  Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni”. Tymi   słowami zaczerpniętym z Katechizmu Kościoła Katolickiego jesteśmy pouczani na progu okresu liturgicznego podającego nam do rozważania tajemnicę naszego Odkupienia. Dajmy się pociągnąć tej mądrości i posłuchajmy  dalszego komentarza do sceny kuszenia naszego Zbawcy.

„Ewangelie mówią o okresie samotności Jezusa na pustyni. Na końcu tego czasu trzykrotnie kusi Go szatan, usiłując wystawić na próbę  Jego synowską postawę wobec Boga. Jezus odpiera  te ataki, które jakby streszczają w sobie pokusy Adama w raju i Izraela na pustyni. Jezus jest nowym Adamem, który pozostaje wierny tam, tam gdzie pierwszy Adam uległ pokusie. Objawia się jako Sługa Boży całko wiece posłuszny Woli Bożej. W tym Jezus jest zwycięzcą diabła, związał mocarza, aby odebrać mu jego zdobycz. Zwycięstwo Jezusa nad kusicielem na pustyni uprzedza zwycięstwo męki, w której Jezus okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej miłości wobec Ojca”. 

(KKK 538- 540)

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW