22 stycznia 2023

III niedziela okresu zwykłego rok A


Ewangelia: Mt 4,12-23 Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Przypomnijmy iż trzecia niedziela zwykła została w 2019 roku ustanowiona przez papieża Franciszka Niedzielą Słowa Bożego. Tego dnia w naszej klasztornej kaplicy co roku ma miejsce uroczysta intronizacja Pisma Świętego. Dokument, który ustawania tę niedzielę nazywa się APERUIT ILLIS. Pierwsze  jego zadanie brzmi: „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma”.

Słowo Boże naprawdę oświeca nasze drogi, nasze powołanie życiowe. Kiedy dopuszczamy je do głosu, naprawdę może okazać swoją moc.  We fragmencie Ewangelii przeznaczonej na III niedzielę zwykłą w cyklu, widzimy Jezusa, który rozpoczyna swoją działalność w kranie Galilei pogan. Nawołuje: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie i powołuje braci Piotra i Andrzeja.

Każdy, kto w prawdzie spogląda na swoje wnętrze przyzna, iż my także pochodzimy z Galilei pogan. Nasze myślenie bardzo potrzebuje nawrócenia. Dlaczego? Skosztowaliśmy owocu pochodzącego z drzewa poznania dobra i zła, podjęliśmy decyzję, że przekroczymy Boży zakaz. Nasz umysł, który był nakierowany na nasze najwyższe dobro, obecnie potrzebuje łaski Jezusa, by na nowo przylgnąć do swego Stwórcy. Dlatego nawoływanie Jezusa: „Nawracajcie się – po grecku zmieniajcie myślenie”, rozbrzmiewa wciąż w przestrzeni Kościoła i powraca co nas cyklicznie. Dotyczy czasu teraźniejszego, mojego teraz.  Co dziś potrzebuje we mnie nawrócenia?  Gdy odpowiem sobie na to pytanie, za pewne nie zostanę z tym sama. Przypomnijmy  zdanie ks. Silvano Faustiego SJ, który powiedział: „Ten jest wierzącym, kto słuchając historii biblijnej, godzi się na przeżywanie jej osobiście”.  Jezus wzywa do nawrócenia – mnie- a nie moją siostrę, czy brata.        

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW