12 stycznia 2023

II niedziela okresu zwykłego rok A


Ewangelia: J 1,29-34  Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Jan Chrzciciel przedstawia dziś mi i Tobie Chrystusa – Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Zgładzenie grzechów- może to zbyt mało dla nas współczesnych ludzi, przed którymi stoją otworem tajemnice mikro- i makroskali Wszechświata. Tak wiele dziedzin oferuje nam zaspokojenie naszych wewnętrznych pragnień. Chrystus  więc,  cóż tu powiedzieć nie przychodzi do nas ze zbyt wygórowaną ofertą. Tylko zgładzenie grzechów.

Tak tylko zgładzenie grzechów, za które zapłacił najwyższą cenę swojego życia. Tylko zgładzenie grzechów, byśmy mogli doświadczyć, że nie ma nic bardziej drogocennego, niż ten dar otrzymany przy stworzeniu – dusza nieśmiertelna. Tylko zgładzenie grzechów, byśmy mogli przekonać się że życie to coś więcej niż świat dostrzegany zmysłami łakomymi wrażeń. Czy damy się przekonać, że Chrystus nie mógł nam ofiarować czegokolwiek więcej poza zgładzeniem naszych grzechów i wynikającym z tego zbawieniem wiecznym.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW