Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

17 grudnia 2021

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Pierwszy dzień Nowenny -16 grudnia 

W tajemnicy Bożego Narodzenia Bóg prosi człowieka
o przyjęcie. Puka do drzwi naszego domu, świata i życia: chce wejść, zająć miejsce tam, gdzie jesteśmy, wziąć nasze sprawy, myśli, uczucia, tak jak robi to każde ludzkie dziecko gdy przychodzi na świat.

Człowiek zbawia się w momencie, w którym podejmuje opiekę nad Bogiem. Przyjmując Boga, człowiek przyjmuje siebie samego, przyjmuje siebie w najprawdziwszy i najbardziej radykalny sposób, gdyż potrafi w końcu miłować siebie i braci.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Drugi dzień Nowenny -17 grudnia

Narodzenie Jezusa otoczone jest szeregiem doświadczeń przeżytych w samotności i we wnętrzu. Ewangelia mówi
o […]

Więcej

15 grudnia 2021

Z nadzieją w Adwencie!

Czytając książkę Gisberta Greshake ”Życie silniejsze niż śmierć”

„Przywykliśmy, jesteśmy oswojeni , udomowieni przez coś co nazywamy NASZYM ŚWIATEM z jego tysiącami wygód i tysiącem rzeczy odbierającym nam wolność.; jesteśmy współcześnie odurzeni i zafascynowani wszystkim , co świat oferuje człowiekowi w formie przyjemności, szczęścia i spełnienia. W pewnym momencie wydarza się coś, co sprawia, że zauważamy : W TYM SWIECIE COŚ NIE GRA; w gruncie rzeczy jesteśmy w nim obcy, ponieważ istnieje w nas tęsknota za przestrzenią i wolnością, która wykracza poza to wszystko co tu i teraz jest możliwe. W tym sensie doświadczamy, że nasze życie, świat, historia nie są czymś ostatecznym; ogarnia nas niepokój, zaczynamy tęsknić za ostatnią, ostateczną ojczyzną.”

Tęsknota za przyszłością – taka tęsknota, która przebije […]

Więcej
Czekamy na Słowo!

01 grudnia 2021

Czekamy na Słowo!

„Ten jest wierzącym, kto słuchając historii biblijnej, godzi się na przeżywanie jej osobiście”. (Silvano Fausti SJ)

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Boski Rozmówca kieruje do nas codziennie swoje Słowo. Jakże byłoby by inaczej, skoro Jego Słowo powołało do istnienia Wszechświat i wszystko co go wypełnia. Człowiek, Ty i ja również zostaliśmy powołani do życia tą  mocą, przede wszystkim dlatego iż jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie, który jest Wcielonym Słowem Boga. Codziennie słuchając tego Słowa coraz bardziej stajemy się na obraz  podobieństwo Boga.

Niech komentarze do niedzielnych czytań, którymi pragniemy dzielić się z Wami z zacisza karmelitańskiej klauzury, staną się naszym darem dla wszystkich szukających Boga i skierują Wasze drogi ku Dawcy wszelkiego Dobra. Jego Miłości nie wyrażą żadne ludzie słowa. […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW