17 grudnia 2021

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Pierwszy dzień Nowenny -16 grudnia 

W tajemnicy Bożego Narodzenia Bóg prosi człowieka
o przyjęcie. Puka do drzwi naszego domu, świata i życia: chce wejść, zająć miejsce tam, gdzie jesteśmy, wziąć nasze sprawy, myśli, uczucia, tak jak robi to każde ludzkie dziecko gdy przychodzi na świat.

Człowiek zbawia się w momencie, w którym podejmuje opiekę nad Bogiem. Przyjmując Boga, człowiek przyjmuje siebie samego, przyjmuje siebie w najprawdziwszy i najbardziej radykalny sposób, gdyż potrafi w końcu miłować siebie i braci.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Drugi dzień Nowenny -17 grudnia

Narodzenie Jezusa otoczone jest szeregiem doświadczeń przeżytych w samotności i we wnętrzu. Ewangelia mówi
o nowinie, która dociera do Maryi, o Józefie stawiającym sobie pytania, o pasterzach czuwających w nocy. Wszystkie te osoby odkryły inną rzeczywistość, ukrytą przed oczami świata, ale rodzącą życie. Daje ona poczucie zakorzenienia się w głębi czegoś, co pozostaje prawdziwe, trwałe i niezawodne, pomimo wszystko. Jest to Słowo, Logos od którego pochodzimy i które nawiedziło ten świat.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Trzeci dzień Nowenny – 18 grudnia

Zbyt wiele słów, zbyt wiele znaczeń, zbyt wiele rajów nas przyciąga. A nadto ten  Bóg- Człowiek, który prosi nas, byśmy go przyjęli jest uczyniony z ciała.

Słowo stało się ciałem. Tak mówi Ewangelia Jana. Nie mówi: stało się człowiekiem, ale stało się ciałem, a przecież ciało oznacza coś zniszczalnego, słabego, kruchego. Ciało czuje zimno i ciepło, czuje głód i pragnienie, czuje zmęczenie i senność. Ciało czuje pragnienia i pasje. Ciało to ja: to moje odczuwanie, moje reagowanie, moja ziemska kondycja, przed którą staram się bronić i uciec. To wszystko chce być dotknięte i przyjęte przez naszego Zbawcę.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Czwarty dzień Nowenny -19 grudnia

Nic bardziej od tajemnicy Wcielenia nie przypomina i nie każe nam rozważać o tajemnicy naszego człowieczeństwa. Nie pogardzajmy ciałem, w przeciwnym razie wraz z ciałem utracimy też ducha. Ciało Dziecięcia z Betlejem składane jest w nasze ręce, byśmy je przyjęli i wraz z Nim przyjęli również nasze ciała, z ich historią, z ich ranami, z ich emocjami, z ich kruchością. Ciała, które proszą nas, byśmy się o nie troszczyli nie tylko chodząc do lekarza, ale słuchając ich dogłębnie, żyjąc i smakując prawdy naszego bycia w świecie.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Piąty dzień Nowenny – 20 grudnia

Nadchodzi noc Bożego Narodzenia. Przychodzi, by zakłócić nasze życie, by zatrzymać nasze zwykłe rytmy. Powinniśmy radować się wobec tego Dziecka, ale tak naprawdę coraz trudniej przychodzi nam się radować. Czy mielibyśmy radować się Bogiem, który przyprowadza nas z powrotem do naszego człowieczeństwa jako Jego najwyższego objawienia?
A przecież coraz bardziej umyka nam sens tego kim jesteśmy. Dlatego Bóg przychodzi pośród nas i Logos staje się ciałem oraz odpowiedzią na  odwieczne pytanie: „Adamie, gdzie jesteś?”

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Szósty dzień Nowenny -21 grudnia

Jakże bardzo potrzebujemy człowieczeństwa! I jakże bardzo nie potrafimy go dziś dostrzec, zrozumieć, odkryć, dotknąć! W rzeczywistości, to tego często nam brakuje to prawdziwej miłości do prawdziwego człowieka. Miłości zdolnej do powiedzenia pełnego „tak” nam samym i naszemu bliźniemu, naszemu człowieczeństwu poranionemu, słabemu, zmęczonemu. To tu właśnie przychodzisz nas nawiedzić, na tym pochyłym skrawku ziemi, na którym stoimy. Ty jesteś tym czego potrzebujemy: drogą do przebycia; prawdą do ciągłego odkrywania; życiem do przyjęcia. Wszystko to dajesz nam teraz, rodząc się pośród nas.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Siódmy dzień Nowenny – 22 grudnia

Dzieciątko w Betlejem narodziło się dla nas, jest nasze i słusznie nazywamy Je naszym pokojem, naszą łaską, naszą chwałą. Objawiła się przecież Łaska Boża, która poucza nas, abyśmy żyli już teraz, na tym świecie, roztropnie, sprawiedliwie
i pobożnie. Objawiła się Łaska, ale gdzie się objawiła? Gdzie możemy Ją poznać? Leży na ziemi.

„O wielka tajemnico i cudowny sakramencie! Zwierzęta widzą Pana urodzonego, leżącego w żłobie” – wyśpiewuje średniowieczna antyfona. Zwierzęta i pasterze, ludzie pochyleni, przyzwyczajeni do zginania się, widzą Pana leżącego na ziemi.
To tam, w najniższym punkcie, objawia się łaska, która nas zbawia.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Ósmy dzień Nowenny -23 grudnia

Świętując Boże Narodzenie, świętujemy ten najniższy punkt, w którym Bóg zdecydował się żyć na stałe. Ten najniższy punkt nie jest otchłanią rozpaczy i upodlenia. Jest on solidną podstawą, na której można polegać bez obawy przed zatonięciem.

Najniższym punktem nie jest nasz grzech i nasza porażka, ale dar, łaska Syna Bożego. Stamtąd wyciągamy ramiona, aby Go podnieść, ale w rzeczywistości to On chce nas podnieść do siebie. Pochylmy się nad tym Dzieckiem, które zostało nam dane
i pozwólmy, by Ono nas podniosło.

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

Dziewiąty dzień Nowenny -24 grudnia

Nowonarodzony Synu Boży, jeśli będziemy w stanie Cię przyjąć, a także przyjąć z Twoich rąk to, kim jesteś, nie będziemy już tacy sami: będziemy ludźmi nowymi, ludźmi idącymi bez zmęczenia, wpatrzonymi w prawdę, umiejącymi rozeznawać znaki życia i ufać im. Spraw Panie, by dokonał się w nas cud Bożego Narodzenia, by Twoje Narodzenie stało się także naszym Narodzeniem!

O, Boskie Dziecię
błogosław nam, uświęcaj nas,
zjednocz nas z Sobą na wieki wieków. Amen.

 

na podstawie rozważań o. Saverio Canistrà OCD

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW