dla moich Sióstr

dla moich Sióstr
karmelitanka ze Spręcowa

drogie siostry

spójrzcie na brzozy

młode panny

białe suknie włosy rozpuszczone

kłaniają się smukłe

Królowej  Ziemi i Nieba

co stoi nad stawami

Młoda Panna

biała suknia włosy rozpuszczone

przyjmuje pokłony

jakie to podobieństwo

i jak godność pokłonu

że rozpoznać można

w drzewie

królowanie

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW