przy wąwozie

przy wąwozie

moja nisza bólu styka się z niszą wąwozu

czas i wieczność

z niszy bólu wylewają się wody do niszy wąwozu

zstąpienie do Otchłani

w niszy bólu powstaje nowe życie

w niszy wąwozu spoczywa jeleń

czy staną się jedno

tam gdzie nisza bólu spotyka się z niszą wąwozu

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW