poukładane

poukładane

Ty, Jezu, poprzestawiałeś moje książki poukładane,

Zmąciłeś swoją pasterską laską taflę jeziora spokoju,

Rozgoniłeś stado zbite i spłoszone,

Przetarłeś kurz w miejscu od dawna nieodwiedzanym,

Otworzyłeś szafę od lat zapomnianą,

Pozwoliłeś się włożyć jak koszulę starą,

Ale od zawsze i na zawsze pasującą.

 

Ty, Miłość, która psuje ład, mój ład,

A wprowadza Twój Boski porządek.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW