Jakiś wiersz

Jakiś wiersz

Kiedy wszystko zachwyca, to podziw nie ma jednej nazwy,

Wiele nazw, wiele słów, wszystkie dobre.

Kiedy wszystko zachwyca, to serce jest zbyt pełne,

Nic nie jest konkretne, wszystko jest piękne.

Oczy są jak kamery niestrudzone,

A usta niemal bez ustanku otwarte.

Uszy – czujne i gotowe w każdej chwili,

By wyłapać każdą nutę piękna.

Skóra jakby chłonęła całe dobro,

A nogi chętne do biegu.

Kiedy wszystko zachwyca,

To nie umiem nadawać nazw.

Kiedy wszystko zachwyca,

To serce rośnie i rośnie.

Kiedy wszystko zachwyca,

To mam pewność, że nie jestem tylko ja,

Ale On i ja.

 

Żuławy Wiślane,

28.06.2013 r.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW