04 lutego 2022

Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego

Drodzy Przyjaciele naszego Karmelu!

W minionym tygodniu obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, które jest także świętem osób konsekrowanych.  Wszystkich na świecie jest nas ok. 900 tys. Było nam niezmiernie miło otrzymać tak wiele wyrazów życzliwości i pamięci o nas – siostrach karmelitankach bosych.  Mamy świadomość iż możemy oddać się naszemu powołaniu tylko dlatego, że wspiera nas modlitwa innych.

Dzień rozpoczęłyśmy o 5:45 od śpiewanej Jutrzni, którą poprowadził ojciec Wojciech Ciak OCD z Warszawy – Delegat Prowincjała ds. mniszek. Następnie wysłuchałyśmy jego egzorty,  w której Ojciec nawiązał do faktu iż życie konsekrowane jest w swej istocie bezinteresownym darem siebie, jednak duch tego świata może subtelnie wpływać na osoby zakonne, tak że zamiast powyższej postawy mogą pojawić się zachowania zabezpieczające przed ofiarowaniem samego siebie Bogu. Po wysłuchaniu egzorty nastąpiło wspólnotowe odnowienie ślubów, a po nim dziękczynne „Te Deum”. Każda z nas wyśpiewała w tym hymnie swoje własne dziękczynienie za  niezasłużony dar życia Profesją rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Każdego dnia dotyka nas ta tajemnica, jak bardzo Bóg zawierzył człowiekowi, skoro zechciał związać się z nami oblubieńczymi więzami. Dopiero w niebie w pełni ujrzymy nasze szczęście iż sam Jezus, król nieba i ziemi i całego Wszechświata poślubił każdą z nas, ale i już w obecnej doczesności jest nam dane doświadczać troski naszego Oblubieńca, którego miłość odnawia się co rano i  codziennie przewyższając nasze oczekiwania. Ta Jego miłość jest obecna także w przejawach życzliwości, które otrzymujemy od innych.

Dlatego też pragniemy podziękować  m.in.  naszemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi za zaproszenie na uroczystości jakie miały miejsce w katedrze olsztyńskiej. Choć nie byłyśmy obecne osobiście, to jednak czułyśmy się ogarnięte modlitwą całej społeczności wiernych naszej diecezji. Dziękujemy także Księdzu Arcybiskupowi za pyszny tort, który dostarczył nam ks. Arkadiusz Suchowiecki. Hojnymi darami obdarowali nas również: ks. rektor Hubert Tryk oraz kadra i klerycy naszego seminarium Hosianum, a także  „delegacja ” z klasztoru ojców werbistów w  Pieniężnie z ojcem Jackiem Wojcieszko na czele.  Za dary dziękujemy także panu Romanowi Sobolewskiemu – admirałowi Rycerzy Jana Pawła II na Warmii, naszym sąsiadom, znajomym i  rodzinom naszych sióstr. Naszą serdeczną i wdzięczną pamięcią modlitewną obejmujemy parafie wraz z duchowieństwem i wiernymi, które złożyły ofiary na nasz karmel. Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoją łaską za hojność serca.

Na koniec naszego dziękczynienia dzielimy się z Wami słowami Jana Pawła z adhortacji Vita consecrata. Są one dla nas umocnieniem w dalszym podążaniu za Jezusem i w tym by dokonał się w nas jeden z celów życia konsekrowanego jakim jest pozwolenie, by Jezus przemienił nas wewnętrznie przez Ewangelię :

            „Kościół nie może wyrzec się życia konsekrowanego, ponieważ ukazuje ono jego naturę oblubieńczą. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję. Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które zanim podejmą służbę w takiej czy innej sprawie pozwalają się przemienić Bożej łasce”.

 

Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW