10 września 2022

XXIV niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk 15, 1-32  

Radość z nawróconego grzesznika.

 Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Do szemrzących faryzeuszy, którzy wytykali Jezusowi, iż przyjmuje grzeszników i jada z nimi, skierował on przypowieści o zagubionej owcy, drachmie i o zagubionym człowieku. Jezus chciał im uzmysłowić, że skoro człowiek raduje się z odzyskanej zguby, to tym bardziej o ileż większa jest radość w niebie się z nawróconego grzesznika.

Któż z nas nie zgubił czegoś wartościowego. Gubimy bowiem rzeczy materialne, ale czy myślimy o tym iż możemy zagubić siebie samych. Czyż nasze myśli słuchając przypowieści o miłosiernym ojcu nie płyną do obrazu Rembranta. Do owego ojcowskiego uścisku, którego doświadcza powracający syn. To miejsce  w ramionach ojca jest naszym domem. Ta miłość stwarza młodszego syna na nowo, jest niczym nowy akt stwórczy. Jeśli ucieczkę z domu porównalibyśmy do grzechu pierworodnego, to powrót jest  przywróceniem synowi wszystkich poprzednich praw, jest odrodzeniem relacji do ojca, jest nadzieją na przyszłość.

Kiedyś znajomy paulin opowiadał piszącej te słowa o pracy na Jasnej Górze. Wie siostra- pytał mnie – z kim najlepiej się rozmawia. Nie- opowiedziałam zaciekawiona.

-Z anonimowymi alkoholikami. Oni naprawdę znają najboleśniej doświadczyli prawdy o sobie.

Było to dla mnie niesamowite i potwierdzające iż radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW