17 kwietnia 2022

Niedziela Zmartwychwstania


Pierwsze czytanie: Dz10,34a. 37- 43 Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym i mocą

Drugie czytanie: Kol 3,1-4  Razem z Chrystusem powstaliście z martwych
Ewangelia:
J 201-9 Piotr i Jan przy pustym grobie

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Witaj święta Pascho Chrystusa, radosne święto wielkanocne ku czci Jego zwycięskiego przejścia ze śmierci do nowego życia w Bożym świecie Zmartwychwstania. *

Dla piszącej te słowa Wielki Piątek i Niedziela Zmartwychwstania są ze sobą powiązane ukrytym działaniem Boga, które bardzo trudno oddać w słowach. Dwie największe tajemnice naszej wiary: śmierć Jezusa i Jego Zmartwychwstanie po prostu rzucają nas na kolana i domagają się od nas raczej milczącej adoracji niż potoku słów.

Bóg działa w miejscach pustych jak ten grobowiec wykuty w skale, gdzie złożono ciało Jezusa. Leżało tam od piątku do poranka niedzielnego w oczekiwaniu na spełnienie słów, które Mistrz wyrzekł do uczniów, iż po swojej śmierci zostanie wskrzeszony z martwych. Po grecku użyto tu słowa anestésetai, którego formę gramatyczną ojciec Innozenzo Gargano określa  jako Boskie passivum – Boską stronę bierną **, gdyż umarłego Jezusa dosięgnie działanie Jego Ojca. Tak też się staje. W ciszy grobu, w ciemności, w absolutnym ukryciu działa potężna prawica Boga. To ona wskrzesza Jezusa do życia.

Kochani! Bóg naprawdę działa w ukryciu. Dlatego też każda niedziela jest pamiątką z jednej strony Boskiego passivum, a drugiej jego działania określanego jako actio Dei. Jest pamiątką tego co Bóg Ojciec uczynił dla Jezusa i co może uczynić także dla nas.

Jako karmelitanka czerpię ze Zmartwychwstania sens mojego powołania i ziemskiej wędrówki. Żyjąc ukryta w Chrystusa mogę poprzez modlitwę przyczynić się do przemiany całego świata przez tajemnicę Zmartwychwstania.

Na filmie „Pasja” Mela Gibsona  jest piękna scena, gdy promień słońca dostaje się przez szczelinę przesuwanego głazu oddzielającego świat żywych od świata umarłych, a Nowy Adam wkracza w życie. Nowy Adam chce także wkroczyć w moje i Twoje życie. Tego Kochani życzymy Wam od całej naszej wspólnoty i upraszamy darów wielkanocnych dla Wasi Waszych rodzin i przyjaciół. JEZUS ŻYJE. ALLELUJA.

*Ks. Władysław Hryniewicz OMI „Pedagogia nadziei”

**Innocenzo Gargano „Lectio divina do Ewangelii Męki Pańskiej cz. 1”

 

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW