03 września 2023

Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus w naszym Karmelu


Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, podczas ziemskiego życia, opracowała swoje małe metody, by całkowicie otworzyć się na Bożą łaskę i przyjąć miłość Jezusa. Idąc małą drogą ufności i miłości, doszła do świętości, uwieńczonej dodatkowo tytułem Doktora Kościoła. W Akcie Ofiarowania się Miłości Miłosiernej napisała, iż pragnie przyczyniać się do tego, by Jezus był znany i kochany, zaznaczając jednocześnie, że będzie to czynić nawet po swojej śmierci. W tym kontekście możemy spojrzeć na dar peregrynacji Jej relikwii, który od wielu dekad przemierza drogi prowadzące do ludzi zamieszkujących różne kontynenty i pochodzących  z różnych narodowości, ras  i kultur.

W bieżącym roku, czciciele Świętej z Lisieux, mogli cieszyć się Jej przybyciem na polską ziemię. Okazją do zorganizowania owej peregrynacji był jubileusz 150-tych urodzin i rocznica 100-tu lat od Jej beatyfikacji.  Myśl o peregrynacji zrodziła się pośród osób należących do  krakowskiego stowarzyszenia  Pustelnia, której opiekunami są ks. Andrzej Muszla i Krzysztof Kliche.

Nasza spręcowska wspólnota w 2022 roku uczestniczyła  w Dniu Duchowości o Małej Świętej poprowadzonym przez osoby z Pustelni  i wówczas  po raz pierwszy dowiedziałyśmy się o planach  peregrynacji. Nasza Matka Miriam od Jezusa, jak ufamy pod wpływam Bożego impulsu, nieśmiało spytała wówczas, czy relikwiarz mógłby nawiedzić także karmel na Świętej Warmii, co ku naszej wielkiej radości okazało się to możliwe. I rzeczywiście tak się stało.

Najmłodszy Doktor Kościoła i nasza umiłowana współsiostra w  Zakonie Karmelitańskim odwiedziła naszą wspólnotę w dniach 21-22 sierpnia 2023 roku.  Święty papież Pius X, którego wspomnienie obchodzimy właśnie 21 sierpnia,  przepowiedział,  że będzie  Ona jedną z największych świętych czasów nowożytnych. Wizyta Teresy była dla nas bardzo ważna także z tego powodu, że w tym roku przypada 30 lat od zapoczątkowania naszej fundacji. Dodatkowo mogłyśmy przyjąć Teresę w odremontowanej kaplicy i chórze zakonnym, które ze względu na prace były nieczynne przez cztery miesiące i zostały otwarte dosłownie na dwa dni przed Jej przybyciem.

Główne uroczystości były zaplanowane na godzinę 18-stą, a Mała Teresa przybyła do nas już o 14:30. Relikwiarz, samochodem przystrojonym wcześniej przez nasze siostry, przywieźli z Krakowa: ojciec Jarosław Górka OCD i ojciec Mateusz Filipowski OCD. Uzyskałyśmy więc dodatkowy czas na przebywanie w obecności Teresy. Na początku miało miejsce powitanie w ogrodzie klauzurowym, po czym odmówiłyśmy wspólnotowo Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Około 16:30 nastąpiło uroczyste i procesyjne, przy biciu zakonnych dzwonów, wniesienie relikwii do naszej kaplicy. Dokonali tego mężczyźni z warmińskich chorągwi Rycerzy Jana Pawła II. Relikwiarz obsypany płatkami róż, został umieszczony na ozdobnym podwyższeniu, by był dostępny dla wszystkich wiernych. Po przywitaniu Teresy, zaprosiłyśmy wszystkich do wspólnotowego odśpiewania nieszporów ku Jej czci. Liturgię poprowadził ojciec Piotr Bajger  OCD z eremickiego klasztoru  w Drzewinie.

Kontynuacją naszej modlitwy była Eucharystia pod przewodnictwem ojca Jarosława Górki OCD, który we wstępie zaznaczył: Teresa nie przybywa do miejsc, które na to zasługują. Przybywa do miejsc, które tego potrzebują. Przybywa do ludzi słabych, potrzebujących Bożego miłosierdzia. Przybywa do każdego z nas, którzy doświadczamy i uznajemy swoje słabości. Otwórzmy szeroko nasze serca, by doświadczyć miłosierdzia i uleczenia przez spotkanie z żywą Świętą.

            Dodajmy jeszcze, że główny celebrans miał na sobie ornat przygotowany specjalnie na tę okazję  prze siostry z naszej pracowni haftu i szycia, a widniał na nim napis : Sacrificio vestitur amor, czyli według słów Teresy: Miłość żywi się ofiarą.

 

Okolicznościową homilię  tego dnia wygłosił ojciec Piotr Bajger OCD. Podjął on  temat: Miłosierna Miłość Boga w doświadczeniu św. Teresy z Lisieux. Oto krótki fragment: Przyjęcie Bożego miłosierdzia, to przyjęcie radosnej nowiny, że łaska podniesie mnie z moich słabości, bylebym zechciał zrobić maleńki krok do przodu. Bo oprócz radości przebaczenia, potrzeba nam radości uwolnienia. Mała Teresa daje nam przykład przyjęcia przebaczenia i uwolnienia. Potrzeba naszego wysiłku, bo Bóg nam nie odmawia łaski, która dodaje odwagi. Wystarczy prosić o pomoc Bożą i tę pomoc przyjąć, aby zwyciężać. Poproś świętą Tereskę, aby pomogła ci uwierzyć, że najmniejszy wysiłek Bóg chce wesprzeć łaską, a wówczas pokonasz wszystko. Prośmy, abyśmy otworzyli się na pełnię miłosierdzia, na ufność w Boże przebaczenie, bliskość Boga w naszych  słabościach i na łaskę, która dodaje nam odwagi, by robić małe kroki do przodu.

Eucharystię koncelebrowało12 kapłanów, w tym m.in. opiekun jedynej w naszej diecezji kaplicy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, istniejącej przy szpitalu pulmonologicznym w Olsztynie, kapelan wspólnoty Dusz najmniejszych, czczących naszą Świętą, a także przedstawiciel misjonarzy werbistów z niedalekiego Pieniężna. Eucharystia zgromadziła ponad 300 osób, w tym jedną zorganizowaną pielgrzymkę  Apostolstwa Dobrej Śmierci z Ostródy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe obrazki i małe relikwie Świętej.

Wierni  mogli również skorzystać ze stoiska z książkami i dewocjonaliami, a także  obejrzeć wystawę, umieszczoną na górnym holu klasztoru, poświęconą Teresie i Jej duchowości.  Dodajmy, że ta wystawa jest zminiaturyzowaną wersją innej większej, która w sierpniu rozpoczęła wędrówkę po parafiach warmińskiej diecezji. Pierwszą parafią, był kościół konkatedralny świętego Jakuba w Olsztynie.

Po Eucharystii wierni pozostali w kaplicy aż do godziny 21- pierwszej. Dołączyli do nich Bracia Miłosiernego Pana ze wspólnoty w Koszalinie wraz z ojcem Łukaszem Piskulakiem OCD. Od godziny 21:00  do rana trwała adoracja nocna, podczas której modliły się nasze siostry, a także ojcowie karmelici bosi, siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus oraz Bracia Miłosiernego Pana.

22 sierpnia o godzinie 7:30 miała miejsce Eucharystia kończąca nawiedzenie relikwii w Spręcowie. Odbyła się ona w kameralnym gronie około 30 wiernych. Głównym celebransem był ojciec Łukasz Piskulak OCD, a homilię wygłosił ojciec Jarosława Górka OCD. Ojciec wskazał na słowa świętego Pawła z Listu do Filipian, które można by włożyć w usta Teresy: Pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne(…), dla waszego postępu i radości w wierze (por Flp1,24-25). To właśnie Teresa, pozostała w ciele  dla nas, a Jej  relikwie niosą duchową obecność, modlitwę i wstawiennictwo. Ojciec przedstawił także historię cudownego uzdrowienia z gruźlicy kości Jadwigi Gulbinajtis, które po wytrwalej modlitwie do Teresy, miało miejsce na Litwie w 1931 roku.

Na zakończenie Eucharystii Nasza Matka odczytała słowa Teresy zawarte w Akcie Ofiarowania  się Miłości Miłosiernej, po czym relikwiarz został wyniesiony z kaplicy przez Braci Miłosiernego Pana.  Umieszczony w samochodzie jeszcze raz przejechał przez ogród zakonny w klauzurze,  gdzie każda siostra miała możliwość pożegnalnego słówka z Teresą.

Na koniec pragniemy przekazać słowa naszego podziękowania  wspólnocie Pustelnia za otwartość na odczytywanie znaków Bożych i podjęcie inicjatywy peregrynacji w roku Jubileuszowym Małej Świętej oraz świadectwo życia Jej duchowością. Dziękujemy także ojcom karmelitom za bezpieczne dostarczenie relikwiarza, prowadzenie celebracji liturgicznych, przygotowanie homilii i  obecność podczas uroczystości.

Teresa pisała: Jak strumień, który z całą mocą wpływa do oceanu, porywając ze sobą wszystko, to co spotyka na swojej drodze, podobnie,  o mój Jezu i dusza, która zanurza się w bezbrzeżnym oceanie Twojej miłości pociąga za sobą swoje skarby. Panie Ty wiesz, że nie posiadam innych skarbów poza duszami, które spodobało Ci się w szczególny sposób połączyć z moją duszą.

             Wierzymy, że dzięki  darowi peregrynacji zostało nam dane należeć do dusz, które zostały w sposób szczególny połączone z duszą Małej Teresy w przygodzie życia, jaką jest odkrywanie miłości Jezusa.

Pokłosiem naszego spotkania będzie Nowenna, którą zamieścimy na naszej stronie internetowej przed liturgicznym świętem Teresy (1 października).  Tam też każdego miesiąca ukazuje się nowy artykuł dotyczący duchowości Małej Teresy, którego autorkami są nasze siostry.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami z warmińskiej ziemi – Wasze siostry karmelitanki bose ze Spręcowa

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW