30 czerwca 2024

Relacja z Jubileuszu s. Miriam od Jezusa OCD


Obchody Jubileuszu 25-lecia konsekracji  zakonnej Matki Miriam od Jezusa rozpoczęły się 3 maja od uroczystej Eucharystii sprawowanej przez wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego w archidiecezji warmińskiej ks. dr Dariusza Sonaka. Współkoncelebransami było 17 kapłanów, którzy  posługują naszej wspólnocie, bądź też są duchowo związani ze Srebrną Jubilatką.

Eucharystię poprzedziło odnowienie Ślubów Jasnogórskich poprowadzone przez o. Józefa Trzebuniaka SVD. Homilia Naszego Ojca Serafina korespondowała z cytatem, który na jubileuszowy obrazek wybrała s. Miriam.  Brzmiał on : Okaż mi łaskę przez dar. Skoro mi dałeś ziemię Negeb, dajże mi źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie (Joz 15,19).  Ojciec przedstawił powołanie karmelitańskie  i jego różne odsłony jako wędrówkę przez pustynię i cud doświadczenia na niej wytryskującej wody żywej. Po homilii wobec wszystkich zgromadzonych na uroczystości s. Miriam odnowiła swoje Śluby Zakonne. Na koniec Eucharystii Jubilatka zwróciła się do obecnych mówiąc m.in.: Dziękuję Wam wszystkim za obecność. Jestem głęboko przekonana, że nie było mnie tutaj, gdyby nie Wasze modlitewne wsparcie. Dlatego jest to nasze wspólne święto, a nade wszystko święto Jego łaski, Jego wierności. Jest to  święto Bożej miłości, która odniosła zwycięstwo nad moją małością i kruchością.  Jest to też święto Maryi, która przyjęła mnie za swoją córkę i siostrę. Dziękuję moim rodzicom i rodzeństwu za wspólny dom a szczególnie za to, że nigdy nawet podczas największych trudności nie straciliście nadziei pokładanej w Bogu. Bardzo Was kocham za świadectwo wiary, nadziei i miłości. Wszystkim siostrom dziękuję za codzienne wierne bycie dla Jezusa  i dla siebie nawzajem. Dziękuję Wam za to, że czytając „Hymn o miłości” mogę odnajdywać tam zawsze Wasze imiona.

          Główny celebrans złożył Naszej Matce życzenia, aby umocniona łaską jubileuszu została wraz z Maryją przyobleczona w Słońce, którym jest nasz Zbawiciel i szczęśliwie doszła na szczyt Góry Karmel. Wzruszającym momentem było, podobnie jak 25 lat temu, błogosławieństwo udzielone Jubilatce przez jej rodziców.

Po Eucharystii nastał  czas osobistego spotkania s. Miriam z  licznie zgromadzonymi gośćmi, którzy zgromadzili się w rozmównicy. Dla wszystkich przybyłych przygotowany był catering, w czym wspomogła nas zaprzyjaźniona z nami restauracja Green Way z Olsztyna.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW