WFOSiGWwOlsztynie NFOSiGW

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie realizuje projekt, którego koszty kwalifikowane projektu wynoszą 1 055 700,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej budynku przez Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie


Na realizację projektu Klasztor pozyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w w kwocie 950 130 zł w formie dotacji i preferencyjną pożyczkę w kwocie 105 570 zł z WFOŚiGW w Olsztynie


Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji budynku klasztornego w Spręcowie, w tym:

a) Wykonanie Systemu Zarządzania Energią Cieplną, obejmującego monitoring systemu grzewczego

b) Modernizacja instalacji grzewczej, w tym wymiana źródła ciepła na pełnoautomatyczny kocioł dwufunkcyjny o mocy 100 kW opalany biomasą oraz układ 2 gruntowych pomp ciepła o mocy 50 kW każda, płukanie instalacji, wymiana grzejników na grzejniki, wymiana zaworów grzejnikowych oraz montaż podpionowych z odwodnieniem

c) Modernizacja sytemu przygotowania c.w.u. i instalacji solarnej wraz z modernizacją instalacji grzewczej

d) Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, o podwyższonej izolacyjności termicznej (λ = 0,031 [W/(m·K)]) o grubości 0,140 [m]


Korzystamy z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW