09 marca 2021

Nowenna do św. Józefa


Nowenna do św. Józefa

Zapraszamy do wspólnej modlitwy- wystarczy kliknąć link https://dumanie.pl/nowenna-do-sw-jozefa/ 

lub modlić się tekstem nowenny poniżej:

Na podstawie Listu Apostolskiego papieża Franciszka z 8 grudnia 2020 roku

Dzień pierwszy(10 marca) – Patron Kościoła Świętego

W sto pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia świętego Józefa Patronem Kościoła papież Franciszek podzielił się z wiernymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci. Pragnienie papieża narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii. Doświadczyliśmy wówczas, że nasze życie  jest wpierane przez zwykłe osoby,  zazwyczaj zapominane, które nie występują w tytułach gazet ani na wielkiej scenie. Wszyscy oni mogą znaleźć w świętym Józefie, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Wszyscy ci, którzy jak Józef są ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy udział w historii zbawienia.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień drugi (11 marca) – Ojciec wybrany przez Boga

Józef był oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki stał się sługą zamysłu zbawczego Boga. Jego ojcostwo wyrażało się w tym, że uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy Wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji Jezusa. Posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy, przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci (12 marca)Ojciec czuły

Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. To on uczył Go chodzić, biorąc Go za rękę, podnosił do policzka, pochylał się, aby Go nakarmić. Jezus widział w Józefie czułość Boga. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości. Musimy więc nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień czwarty (13 marca) – Ojciec posłuszny

Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom, zgodnie z przykazaniem Bożym. W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się Jego codziennym pokarmem. Nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia, przeżywanym w Getsemani, wolał czynić wolę Ojca, a nie swoją własną, i stał się posłuszny aż do śmierci. na krzyżu. Bóg wezwał świętego Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa w posłuszeństwie Bogu, Józef współuczestniczy w pełni czasów, w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień piąty (14 marca)  – Ojciec przyjmujący

Józef przyjął  do siebie brzemienną Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Zaufał słowom Anioła. Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień szósty (15 marca) Ojciec nadziei

Podobnie, jak Bóg powiedział do Józefa: Nie bój się, zdaje się powtarzać także i nam: Nie lękajcie się! Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce, temu czego nie wybraliśmy. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens, bowiem historia zbawienia wypełnia się w nadziei, wbrew nadziei. Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień siódmy (16 marca)  Ojciec  twórczej odwagi

Jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną ważną cechę: twórczą odwagę. Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności.

Czytając powierzchownie Ewangelię Dzieciństwa Jezusa, odnosimy wrażenie, że świat jest na łasce silnych i możnych. Dobra nowina jednak ukazuje,  iż Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizować swój plan zbawienia. Także nasze życie czasem zdaje się być zdane na łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień ósmy (17 marca) – Ojciec, człowiek pracy 

Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. Dziś konieczne jest zrozumienie jej znaczenia. Praca staje się uczestnictwem w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia królestwa Bożego, rozwijania swoich talentów, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Osoba pracująca, współpracuje z samym Bogiem, staje się poniekąd twórcą otaczającego nas świata.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień dziewiąty (18 marca)Ojciec w cieniu

Jan Dobraczyński w książce “Cień Ojca”   tak właśnie określił postać Józefa wobec Jezusa. Józef  chroni i nie odstępuje od Niego. Być ojcem to wprowadzać dziecko w doświadczenie życia. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano przeczystego. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale postawa będąca przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum, a szczęście Józefa nie polegało na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie.

Opiekunie Odkupiciela, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, okaż się ojcem także i nam oraz wszystkim, za których się modlimy. Prowadź nas po drogach życia i  wyjednaj nam łaski u Ojca Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW