27 maja 2022

Notka z Dnia duchowości


 Dzień duchowości ze Świętą Teresą Benedyktą od Krzyża

( z okazji rocznicy 100-lecia jej chrztu)

 

Po blisko dwu letniej przerwie w organizowaniu dni duchowości,  spowodowanej sytuacją pandemiczną, wróciłyśmy do naszej tradycji. 21 maja w naszym karmelu odbyło się spotkanie z okazji rocznicy 100-lecia  chrztu św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).  Ten fakt miał miejsce 1 stycznia 1922 roku w niemieckiej miejscowości Bergzabern. Edyta wychowana  we Wrocławiu w wierze judaistycznej, w młodości zarzuciła ją wybierając ateizm, a następnie poprzez poszukiwanie prawdy w filozofii fenomenologicznej odnalazła Boga spotkawszy świadków Chrystusa Zmartwychwstałego.

Prowadzącym nasz Dzień duchowości był przeor klasztoru karmelitańskiego w Poznaniu o. Kamil Strójwąs OCD- znawca tematyki związanej z naszą Świętą. Podczas Eucharystii rozpoczynającej nasze spotkanie Ojciec nawiązał do zdania Jezusa wypowiedzianego do uczniów: „Ale wy ponieważ nie jesteście ze świata, (…) dlatego was świat nienawidzi”. Na podstawie listu  Friza Kaufmanna przyjaciela Edyty,  uwypuklił odpowiedź Świętej na nienawiść nazizmu, która dotknęła jej czasy.  Tą odpowiedzią był wybór powołania karmelitańskiego, jako udział w misji Jezusa Ukrzyżowanego dla ratowania ludzkości.  Nam, którzy żyjemy w czasie wojny za naszą wschodnią granicą, postawa Edyty może pomóc znaleźć rozwiązanie, jak mamy odnosić się do owego kryzysu politycznego, którego efektem jest wojna.

Po Eucharystii wysłuchaliśmy konferencji, nt: „Edyta Stein jako patronka Europy”. Ojciec  ukazał  głębię ducha św. Teresy Benedykty jako tej, która przeszła przez Europę w sensie jej dziedzictwa w ramach: historii, kultury, filozofii, polityki, religii i sporów światopoglądowych. Rozważanie o etapach życia Świętej na tle przemian europejskich, doprowadziło nas do odkrycia tego co było dla Edyty szczytem życia człowieka i odpowiedzią na to, co może  on uczynić dla świata. Ojciec Kamil mówił: „To co najwięcej może zrobić człowiek, to stanąć przez Bogiem i przynieść Mu siebie samego i świat, który niesie w sobie i oddać to w Jego ręce. To jest największy szczyt ludzkiej aktywności”.

Po konferencji wszyscy uczestnicy, a było to około 50 osób, zostali zaproszeni do rozmównicy na kawę i drożdżówki.  W przerwie można też było  zaznajomić się z ofertą naszego stoiska z książki i dewocjonaliami, porozmawiać czy przyjąć szkaplerz.

Kolejnym punktem programu była „Droga światła”. Jest ona  nabożeństwem odprawianym w  naszym Kościele  w okresie wielkanocnym. Powstała we Włoszech w rodzinie salezjańskiej. Jej  inspiracją były freski z katakumb świętego  Kaliksta w Rzymie, przedstawiające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła.  W  rozważaniach tajemnic przewodniczką była nasza Patronka Dnia duchowości, która w czasach miłujących bardziej ciemność niż światło jaśniała jak daleko widoczna pochodnia prawdy. Teraz zaś promienieje jako świetlany wzór poznania i ukochania Boga.  Za jej przyczyną prosiliśmy, by w naszych sercach zjaśniała prawda Chrystusa Zmartwychwstałego.

Na koniec naszego spotkania adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a także, jak to  bywa w maju, uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

 

 

Zakończmy cytatem Edyty, która tak podsumowała swoją drogę do poznania Jezusa: „Często bowiem,  to co nie leży naszych planach, leży w planach Bożych. A gdy się patrzy na rzeczy po Bożemu, nie ma przypadków. Nasze życie układa się pod wszystkowidzącym okiem Boga w doskonałą i sensowną całość”.

Kolejny dzień duchowości odbędzie się pod koniec września i będzie poświęcony duchowości Małej Teresy. Poprowadzą go osoby związane ze wspólnotą Pustelnia założoną przez ks. Andrzeja Muszalę z diecezji krakowskiej.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW