29 października 2020

Modlitwa za Ojczyznę

Modlitwa za Ojczyznę

Królowo Polski,
wspominając z wdzięcznością
Twą macierzyńską opiekę, zawierzamy Ci naszą Ojczyznę,
dokonujące się w niej zamieszanie
moralne, społeczne i polityczne;
dokonującą się w niej walkę z pandemią koronowirusa.
Niech pragnienie dobra wspólnego
przezwycięża egoizm i podziały.
Miej w opiece rządzących oraz wszystkich,
którzy poświęcają swe życie w służbie drugiemu człowiekowi.
Pokorna Służebnico Pana,
spraw, aby Polska mogła stać się królestwem
miłości, prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
Matko Kościoła,
Tobie zawierzamy losy Kościoła w Polsce,
obroń nasze świątynię od ataków przemocy i wandalizmu;
a w świątyniach ludzkich serc niech zapanuje
pragnienie pokoju i umiłowanie życia.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo,
przyjmij naszą ufność, umocnij ją w naszych sercach
i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Amen.

Modlitwa na podstawie słów św. Jana Pawła II

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW