19 listopada 2023

XXXIII Niedziela Zwykła


Ewangelia Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach

Dzisiejsza Ewangelia otwiera przed nami temat zaufania. To przestrzeń bardzo ważna i dzisiaj szczególnie doceniana. Zaufanie nie oznacza jednak pozostawienia człowieka w jego kruchości i ograniczoności. To jest tylko ludzka miara, na którą się wielokrotnie powołujemy. Pozostajemy bierni wobec bożego głosu, tłumaczymy się naszymi lekami, nie chcemy wyjść ze strefy komfortu i prosimy o zaufanie.

W bożej perspektywie zaufanie zakłada ryzyko, zakłada rozwój. Nie jest ważne, czy posuwamy się o jeden krok, czy o pięć. Ważne, że idziemy…Nie ważne, czy obracamy jednym, czy pięcioma talentami, które Bóg nam powierzył. Ważne, jak je rozwijamy. Taki jest piękny i zbawienny ciężar odpowiedzialności.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW