19 sierpnia 2022

XXI niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk 13, 22-30 Prawdziwie uwierzyć w Chrystusa.

 Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Będąc w drodze do Jerozolimy Jezus został zapytany «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»  Być może to pytanie zostało zadane przez osobę, która słuchała nauki Jezusa, które przecież nie należy do najłatwiejszych.  Wiemy z listu św. Pawła do Tymoteusza, iż Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (por. 1 Tm 2,4). Takie właśnie jest pragnienie serca Jezusa. Ale Ewangelia XXI niedzieli zwykłej roku C ostrzega nas, iż nie dzieje się to automatycznie. Czyż nie grozi nam myślenie, że przecież kto jak kto, ale my ochrzczeni katolicy mamy jakieś przywileje wobec tych co np. nigdy nie słyszeli o Jezusie. Za czasów Jezusa najbardziej przygotowani do przyjęcia Jego nauki wydawali się faryzeusze i uczeni w Piśmie, a jednak nie rozpoznali Go, nie otworzyli się na to iż Bóg może działać inaczej niż po ich myśli. Szczycąc się swoją wiedzą i pobożnością rozminęli się z Wolą Boga.

Czasami tęsknimy jak to wspaniale byłoby żyć w czasach Jezusa, widzieć Jego czyny, ucztować z  Nim. Zapewne, ale jest jeden warunek – wiara. Bez niej żyjąc obok Jezusa moglibyśmy nie rozpoznać przychodzącego Królestwa Bożego. Z wiarą nawet żyjąc dwa tysiąclecia później możemy cieszyć się prawdziwą relacją z prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem -Jezusem Chrystusem.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW