18 marca 2024

V Niedziela Wielkiego Postu


Ewangelia J 12, 20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Do dzisiejszej Ewangelii komentarzem niech będą słowa Balthasara z jego książki “Wiarygodna jest tylko miłość”:

Formująca siła Chrystusa leży w bezkształtności obumierającego i gnijącego w humusie ziarna pszenicy, które zmartwychwstaje nie dla siebie, lecz dla kłosu(…) Świat chce żyć i zmartwychwstać, zanim jeszcze umrze, natomiast miłość Chrystusa chce umrzeć, by zmartwychwstać po drugiej stronie śmierci, w śmierci, w boskim kształcie. Życie świata, który chce żyć, zanim umrze, nie znajduje jednak w sobie nadziei na uczynienie nieśmiertelnym tego, co doczesne.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW