03 marca 2024

III Niedziela Wielkiego Postu


Ewangelia J 2, 13-25

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Ludzkie ciało Jezusa zostaje uświęcone przez ofiarę Krzyża.

Ja przynoszę często gołębie, baranki itp., a On zaprasza mnie, abym weszła w paschę, abym obmyła się w Jego Krwi. Tylko to może uczynić mnie naprawdę czystym. Tylko Jego Krew może przemienić moje życie w ofiarę świętą, w woń Bogu miłą. Jezus wciąż przychodzi z tym samym pytaniem: czy chcesz? czy chcesz przejść przez Paschę? czy jesteś gotowy umrzeć, aby mieć życie?

Czy Jezus wciąż będzie umierał sam?

On karmi mnie swoim Przenajświętszym Ciałem i Krwią, aby moje życie, moja ofiara była eucharystyczna…

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW